Mainc Hunlun Mistar Urdd

Mainc Hunlun Mistar Urdd

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant yr Urdd, mae Mainc Mistar Urdd yn teithio i amryw o leoliadau ledled Cymru, a hyd yn oed i Gemau'r Gymanwlad ym Mirmingham! Mae amserlen ei ymweliadau isod  - cadwch lygad am ddiweddariadau neu newidiadau i’r amserlen / lleoliadau.

Cystadleuaeth Hunlun Mistar Urdd  

I ddathlu canmlwyddiant yr Urdd, mae cyfle i drefnu ymweliad gan Fainc Mistar Urdd i’ch ysgol, sefydliad neu elusen yn yr Hydref! Mi fydd yr ymweliad yn para wythnos a'r dyddiad penodol i'w ddatgan yn agosach i'r amser.  

Sut i gystadlu?

Tynnwch hunlun neu recordiwch fideo byr steil TikTok ohonoch ar y fainc a’i rannu ar y cyfryngau cymdeithasol gan ddefnyddio #HunlunMistarUrdd

Tips: 

  • Ceisiwch gael y cefndir orau posib yn eich llun.
  • Does dim rhaid i’r llun fod yn Hunlun swyddogol, mae’n iawn i gael rhywun i dynnu’ch llun.
  • Tagia dy ysgol / cymuned / elusen yn dy lun.

Mi fyddwn yn rhannu eich lluniau a’ch fideos ar ein cyfryngau cymdeithasol ni yn ogystal â’r dudalen hon (isod).
Mi fydd enillwyr y gystadleuaeth yn cael eu datgelu ddiwedd Medi.

Diolch am gefnogi’r Urdd, a phob lwc!  

Os oes gennych unrhyw gwestiynau am y gystadleuaeth cysylltwch â helo@urdd.org

Lluniau a fideos cystadleuaeth #HunlunMistarUrdd

Lluniau a fideos cystadleuaeth #HunlunMistarUrdd

Amserlen taith Mainc Hunlun Mistar Urdd:

DYDDIADAULLEOLIAD A CHYFEIRIADMWY O FANYLION / NODIADAU GOFAL
14, 15, 16, 17 Gorffennaf Yr Wyddfa: Ger Llyn Llydaw, Llwybr y Mwynwyr.
Ceir mynediad i’r llwybr o faes parcio Pen y Pas, LL55 4NY.

Mae angen archebu gofod ymlaen llaw ym maes parcio Pen y Pas, manylion pellach yma: Parcio a thocynnau parcio (llyw.cymru) ac felly’r ffordd orau o gyrraedd y maes parcio yw drwy ddefnyddio’r bws Sherpa: Sherpa'r Wyddfa (llyw.cymru)

Nid oes cyfleusterau tŷ bach wrth y llyn ond mae yna dai bach i gael yn y maes parcio.
Mae’r llwybr hyd at Lyn Llydaw yn hygyrch, ac yn addas ar gyfer coetsys cryf a chadarn a rhai cadeiriau olwyn. Mae hefyd yn bosib llogi cadair olwyn bwrpasol i'r daith yma.

Cyn cychwyn ar eich taith, cofiwch edrych ar ragolygon y tywydd, a gwisgo dillad ac esgidiau addas i gerdded llwybr mynydd.
Mae’r llawr o gwmpas y fainc yn anwastad a gofynnwn i chi fod yn gyfrifol ac yn ofalus.
Mae cerdded i’r llyn yn cymryd o gwmpas hanner awr.
20, 21, 22, 23 Gorffennaf Llyfrgell Genedlaethol Cymru, Aberystwyth, SY233BU Mae parcio am ddim, ac oriau agor y Llyfrgell yma
26, 27, 28, 29, 30, 31 Gorffennaf Tŷ Cymru, Gemau Gymanwlad, Birmingham

Tŷ Cymru, Edgbaston Park Hotel, B15 2RS

1, 2, 3, 4 Awst Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Tregaron, SY25 6JL

Manylion yma.
11, 12, 13, 14 Awst Marchnad dan do newydd Casnewydd, NP20 1FX Manylion y farchnad ac oriau agor yma
Yr Hydref Dy ysgol, sefydliad neu dy elusen di! Manylion i ddilyn.

triongl rhybydd.png  Iechyd, diogelwch a gofal:  triongl rhybydd.png

Mae nodyn ar y fainc sy’n gofyn i chi ofalu ar ôl Mistar Urdd. Mae hyn er mwyn sicrhau orau bosib fod pawb yn cael y cyfle i fwynhau eistedd yng nghwmni Mistar Urdd, ond hefyd er mwyn eich diogelwch chi. Felly plîs peidiwch ag eistedd, sefyll na dringo ar ben Mistar Urdd, a gofynnwn yn garedig i chi beidio sefyll na neidio ar y fainc.

Diolch. 

Ein partneriaid