Mainc Hunlun Mistar Urdd

Fel rhan o ddathliadau canmlwyddiant yr Urdd, fe deithiodd Mainc Mistar Urdd i nifer o leoliadau ledled Cymru, i gynnwys Yr Wyddfa a'r Gemau'r Gymanwlad ym Mirmingham! 

 

Cartref parhaol Mainc Hunlun Mistar Urdd yw Gwersyll yr Urdd Llangrannog.

Enillydd cystadleuaeth Hunlun Mistar Urdd oedd Ysgol Talgarreg! Diolch i Teleri Morris-Thomas am eich llun hyfryd! 

 

Diolch i bawb wnaeth gystadlu yn ein cystadleuaeth #HunlunMistarUrdd.

Lluniau a fideos cystadleuaeth #HunlunMistarUrdd

Lluniau a fideos cystadleuaeth #HunlunMistarUrdd

Ein partneriaid