Mae Y Sgwrs yn gyfres o ddigwyddiadau digidol i oedran 14-25 yn ymdrin â materion sy'n effeithio bywydau pobl ifanc heddiw.

Ar y gweill mae sesiynau wedi'w harwain gan arbenigwyr ar iechyd meddwl, newid hinsawdd, hawliau merched, LGBT, iechyd rhyw, cyngor gyrfa a mwy.

Yn y cyfnod cythryblus hwn, rydyn ni'n awyddus iawn i roi lle diogel i bobl ifanc siarad yn agored, i ddysgu gan arbenigwyr neu i wrando'n ddienw i ddod o hyd i atebion am y materion sy'n eu heffeithio.

Does dim pwysau i gyfrannu na hyd yn oed dangos eich wyneb yn y sesiynau – mae croeso i chi wrando, dysgu neu ofyn cwestiynau yn ddienw a heb roi eich camra ymlaen.

Sut i gymryd rhan?

1. Cofrestrwch ar y sesiynau sydd o ddiddordeb i chi.

2. Ar ddiwrnod y sesiwn fe fyddwch yn derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad.

3. Wedi rhoi'r cyfrinair i mewn, fe fyddwch yn mynd i 'Ystafell Aros', a byddwn yn rhoi caniatad i chi ymuno â'r sesiwn.

Hydref

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 13 Hydref
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Newid Hinsawdd

Nos Fawrth, 20 Hydref
19:30 - 20:30

Ymunwch â ni i drafod materion amgylcheddol. Beth sydd angen i ni wneud i achub ein planed?

Sesiwn dan arweiniad Extinction Rebellion Cymru

Cofrestru

Hiliaeth yng Nghymru

Nos Fawrth, 27 Hydref

19:30 - 20:30

Dewch i fod yn rhan o'r sgwrs neu i wrando ar drafodaeth ar y gwir sefyllfa yng Nghymru a beth sydd angen ei newid yn ein cymunedau.

Cofrestru

Tachwedd

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 03 Tachwedd
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni i ddysgu mwy am Fyfyrdod gyda Casi Cartwright.

Cofrestru

Trosedd Cyllyll

Nos Fawrth, 10 Tachwedd
19:30 - 20:30

Mae trosedd cyllyll ar gynnydd ar draws y byd ac yn effeithio â miloedd yng Nghymru bob blwyddyn. Ddim yn siwr sut i ddweud wrth rhywun? Poeni am ffrind sydd mewn gang?

Sesiwn dan arweiniad Fearless

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 17 Tachwedd
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Cyffuriau ag Alcohol

Nos Fawrth, 24 Tachwedd
19:30 - 20:30

Poeni am gamdrin alcohol neu gyffuriau? Sut i helpu ffrind sydd mewn sefyllfa beryglus? Dewch i ddysgu am y peryglon a sut allwch chi helpu eraill.

Sesiwn dan arweiniad Brook

Cofrestru

Rhagfyr

Cydraddoldeb

Nos Fawrth, 01 Rhagfyr
19:30 - 20:30

Beth yw cydraddoldeb? Pam fod meithrin byd cynhwysol mor bwysig, a sut allwn ni helpu?

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 08 Rhagfyr
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Hawliau Merched

Nos Fawrth, 15 Rhagfyr
19:30 - 20:30

Wyt ti'n gwybod dy hawliau? Cyfle i ddysgu mwy am greu Cymru ble mae gan fenywod a dynion awdurdod a chyfle cyfartal.

Sesiwn dan arweiniad Wen Cymru

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 22 Rhagfyr
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Ionawr

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 05 Ionawr
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Iechyd Meddwl

Nos Fawrth, 12 Ionawr
19:30 - 20:30

Sesiwn am heriau iechyd meddwl ymysg pobl ifanc a sut i helpu ein hunain ac eraill.

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 19 Ionawr
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Pleidleisio

Nos Fawrth, 26 Ionawr
19:30 - 20:30

Wyt ti dros 16 oed? Oeddet ti'n gwybod bod hawl gennyt ti i bleidleisio eleni? Dysga fwy am sut all pobl ifanc fel ti gael effaith ar Gymru trwy bleidleisio.

Cofrestru

Chwefror

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 02 Chwefror
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Balchder (Pride)

Nos Fawrth, 09 Chwefror
19:30 - 20:30

Wyt ti'n falch o dy rywioldeb? Heb gyrraedd yno eto? Ymuna i glywed am brofiadau eraill a sut allwn ni greu Cymru ble mae pawb yn falch o fod yn nhw eu hunain.

Gyda Stonewall Cymru

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 16 Chwefror
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Perthynas Iach a Chaniatâd

Nos Fawrth, 23 Chwefror
19:30 - 20:30

Beth yw caniatad? Ddim yn siŵr sut ddylai pethau fod, neu'n poeni am ffrind mewn sefyllfa anodd? Ymuna â ni i glywed sut i helpu dy hun ac eraill.

Sesiwn dan arweiniad Brook

Cyswllt

Mawrth

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 02 Mawrth
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Iechyd Rhyw

Nos Fawrth, 09 Mawrth
19:30 - 20:30

Byddwn yn trafod rhyw, opsiynau atal cenhedlu a'u goblygiadau, heintiau, a chreu cydraddoldeb yn ein cymdeithas.

Sesiwn dan arweiniad Brook

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fawrth, 16 Mawrth
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Gyrfaoedd

Nos Fawrth, 23 Mawrth
19:30 - 20:30

Dim yn siŵr be i wneud fel gyrfa eto? Yn gwybod beth hoffet wneud ond ddim yn siŵr pa gymhwysterau sydd angen arnat?

Cofrestru

Y Sgwrs

Nos Fercher, 30 Mawrth
19:30 - 20:30

Ymunwch a ni am baned!

Awr o sgwrsio am amryw o bynciau o'ch dewis chi!

Cofrestru

Ein Partneriaid

Oes rhiad i mi cadw'r camera 'mlaen?

Na does dim rhaid i ti cadw dy gamera 'mlaen yn ystod y sesiwn os nad wyt yn teimlo'n digon hyderus i wneud.

Oes disgwyl i mi siarad a / neu cyfrannu?

Na does dim disgwyl i ti siarad na chyfrannu yn ystod y sesiwn, y pwysig ydy dy fod yn cael allan o'r sesiwn beth wyt ti isio allan ohono.  Ond hefyd mae croeso i ti siarad / cyfrannu yn ystod y sesiwn os hoffet hefyd.

Beth os mae pobl eraill yn chwerthin arnaf?

Mi fydd aelodau o staff yr Urdd yn y cefndir yn monitro bob agwedd o'r sesiwn er mwyn sicrhau bod pawb sydd yn y sesiwn yn ddiogel ac saff.

Ydw i'n cael cofrestru am fwy nag un sesiwn?

Wrth gwrs, mae yna croeso mawr i ti cofrestru ar gyfer bob sesiwn os hoffet.

Byddwn yn cael ein rhag rhybuddio os bydd darn o'r trafodaeth sensitif yn mynd i gallu achosi 'triggers'?

Yn ystod y sesiwn os oes unrhyw darn o'r cyflwyniad ble mae'r arweinydd yn meddwl gall hwn achosi poen meddwl i rhwyun mi fydden nhw'n defnyddio'r gair 'Trigger' ac yna mae croeso i ti miwtio / troi'r sain lawr ac ail ymuno wedi'r trafodaeth yna, neu ymadael y sesiwn yn gyfan gwbwl.

Pam bod rhaid i mi llenwi ffurflen cofrestru?

Rydym yn gofyn i bawb llenwi ffurflen cofrestru er mwyn diogelu chi fel pobl ifanc ac hefyd er mwyn weld faint fydd gennym ar y sesiwn.  Paid a phoeni ni fydd yr Urdd yn rhannu eich manylion gyda neb arall ( oni bai bod yna achos diogelu plentyn)