Mae gennym gyfleoedd gwych i ymuno â chynllun prentisiaethau'r Urdd!

Cyfleoedd presennol - 

  • Prentisiaeth Awyr Agored yng Ngwersyll Llangrannog

  • Prentisiaeth Gwaith Ieuenctid yn ardal Sir Conwy

Gweler disgrifiadau swydd isod

DYDDIADAU CAU - 

Anfonwch eich cais AWYR AGORED LLANGRANNOG // GWAITH IEUENCTID at prentisiaeth@urdd.org erbyn DYDD GWENER 23 AWST 2019. 

 

I dderbyn unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â ni ar - 

02922 405 349 || prentisiaeth@urdd.org

Prentisiaeth Awyr Agored - Gwersyll Llangrannog 

Prentisiaeth Gwaith Ieuenctid - Ardal Conwy