Mae gennym gyfleoedd gwych i ymuno â chynllun prentisiaethau'r Urdd! 

 

Mae gennym gyfle i wneud prentisiaeth Awyr Agored yng Ngwersyll Llangrannog a phrentisiaeth Gwaith Ieuenctid yn ardal Sir Conwy. Gweler disgrifiadau swydd isod. 

 

Anfonwch eich cais at prentisiaeth@urdd.org erbyn 12 Gorffennaf 2019 

I dderbyn unrhyw wybodaeth ychwanegol, cysylltwch â ni ar 02922 405 349 // prentisiaeth@urdd.org 

Prentisiaeth Gwaith Ieuenctid - Ardal Conwy 

Prentisiaeth Awyr Agored yng Ngwersyll Llangrannog