BETH YW'R HWB?

Mae’r Hwb yn cynnig cymwysterau a hyfforddiant pwrpasol yn y meysydd Cyfathrebu, Rhifedd a Llythrennedd Digidol. Mae modd i unigolion weithio tuag at gymwysterau Sgiliau Hanfodol Mynediad 2 i Lefel 3, neu weithio i wella sgiliau wrth ymgymryd â rhaglen dysgu arall. 

I BWY MAE'R HWB?

Mae’r Hwb yn agored i ddarparwyr hyfforddiant i fedru cyfeirio dysgwyr sydd am ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. 

       BETH MAE'R RHAGLEN DYSGU YN CYNNWYS?

 

  • Asesiadau Cychwynnol 
  • Cynllun dysgu unigol 
  • Mynediad at weithdai rhithiol 
  • Sesiynau 1:1 
  • Mynediad at adnoddau, recordiadau o sesiynau ac e-portffolio 
  • Tasgau gwaith annibynnol sy’n cael eu hasesu a fydd adborth yn cael eu darparu 
  • Tasg o dan reolaeth a thasg gadarnhaol (gan gynnwys tasgau ymarfer) 
  • Tystysgrifau

BLE MAE'R HWB?

Mae rhan fwyaf o sesiynau dysgu’r Hwb yn digwydd yn rhithiol ac felly yn agored i unigolion o bob rhan o Gymru.