Dysgu Mwy...

Os rydych chi'n ddarparwr hyfforddiant sydd eisiau dysgu mwy am y gwasanaethau gwahanol rydym yn ei gynnig, cliciwch ar y bocs Darparwyr Hyfforddiant. Os rydych yn unigolyn sydd ar raglen dysgu ac eisiau cwblhau eich cymwysterau sgiliau hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg, clicwch ar y bocs Dysgwyr!

CWESTIYNAU CYFFREDINOL

BETH YW'R HWB?

Mae’r Hwb yn cynnig cymwysterau a hyfforddiant pwrpasol yn y meysydd Cyfathrebu, Rhifedd a Llythrennedd Digidol. Mae modd i unigolion weithio tuag at gymwysterau Sgiliau Hanfodol Mynediad 2 i Lefel 3, neu weithio i wella sgiliau wrth ymgymryd â rhaglen dysgu arall. 

Mae’n fan canolog i gyfeirio dysgwyr o unrhyw ddarparwr hyfforddiant sydd angen i’w dysgwyr gwblhau y cymwysterau trwy gyfrwng y Gymraeg neu sydd angen cymorth mewn unrhyw fodd gyda’u darpariaeth eu hunain. 

 

I BWY MAE'R HWB?

Mae’r Hwb yn agored i ddarparwyr hyfforddiant i fedru cyfeirio dysgwyr sydd am ymgymryd â chymwysterau Sgiliau Hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. Gallwn hefyd gynnig cymorth gyda'ch darpariaeth chi drwy gynnig ein cyfleusterau arbenigol, ein tiwtoriaid profiadol, mynediadau at weithdai, recordiadau ac adnoddau amrywiol. Lawrlwythwch dogfen wybodaeth YMA i ddysgu mwy am beth gallwn gynnig i ddarparwyr.

Mae’r Hwb hefyd yn agored i unigolion sydd ar raglen dysgu ac sydd eisiau cwblhau eu cymwysterau sgiliau hanfodol drwy gyfrwng y Gymraeg. Lawrlwythwch dogfen wybodaeth YMA i ddysgu mwy am beth gallwn gynnig i ddysgwyr.

       BETH MAE'R RHAGLEN DYSGU YN CYNNWYS?

 

  • Asesiadau Cychwynnol 
  • Cynllun dysgu unigol 
  • Mynediad at weithdai rhithiol 
  • Sesiynau 1:1 
  • Mynediad at adnoddau, recordiadau o sesiynau ac e-portffolio 
  • Tasgau gwaith annibynnol sy’n cael eu hasesu a fydd adborth yn cael eu darparu 
  • Tasg o dan reolaeth a thasg gadarnhaol (gan gynnwys tasgau ymarfer) 
  • Tystysgrifau

BLE MAE'R HWB?

Mae rhan fwyaf o sesiynau dysgu’r Hwb yn digwydd yn rhithiol ac felly yn agored i unigolion o bob rhan o Gymru. 

NÔL