Adnoddau Cyfathrebu

Gallwch bori drwy'r pecyn cyflawn neu'r isadrannau i ffeindio pwnc penodol. Gallwch hefyd lawr-lwytho'r pecynnau neu’r isadrannau penodol o'r pecyn drwy glicio ar y symbol lawr-lwytho ar ben y pecyn.

Cliciwch ar y botymau isod i weld ac i lawr-lwytho'r pecyn o’ch dewis.

Mae recordiadau i gyd-fynd gyda rhai o bynciau'r adnodd digidol ar gael am ddim, mae'r rhain i'w gweld ar waelod y dudalen ynghyd â trawsgrifiad.

 

 

CYFATHREBU

AGOR
 

TREIGLADAU AC ATALNODI

AGOR
 

AMSER

AGOR
 

DARLLEN A DEALL

AGOR
 

GWRANDO AC YMATEB

AGOR
 

CYFLWYNO

AGOR

Pecyn Atebion 

Mae'r 'Pecyn Atebion' yn cynnwys holl atebion y pecyn cyflawn - defnyddiwch hwn i wirio eich gwaith. Cliciwch isod er mwyn ei lawr-lwytho.

PECYN ATEBION

 

GWYLIO SESIYNAU'R HWB!

 

Trawsgrifiadau isod.

 
 

Defnyddio Cysill a Gwirio Gwaith

Gwylio'r sesiwn
 

Cyfathrebu

Gwylio'r sesiwn