Adnoddau Llythrennedd Digidol

Gallwch bori drwy'r pecyn cyflawn neu'r isadrannau i ffeindio pwnc penodol. Gallwch hefyd lawr-lwytho'r pecynnau neu’r isadrannau penodol o'r pecyn drwy glicio ar y symbol lawr-lwytho ar ben y pecyn.

Cliciwch ar y botymau isod i weld ac i lawr-lwytho'r pecyn o’ch dewis.

Mae recordiadau i gyd-fynd gyda rhai o bynciau'r adnodd digidol ar gael am ddim, mae'r rhain i'w gweld ar waelod y dudalen ynghyd â’u trawsgrifiad.

 

 

Llythrennedd Digidol

AGOR
 

Cyfrifoldeb Digidol

AGOR
 

Cynhyrchiant Digidol

AGOR
 

Llythrennedd Gwybodaeth

AGOR
 

Cydweithio Digidol

AGOR
 

Creadigrwydd Digidol

AGOR
 

Dysgu Digidol

AGOR

GWYLIO SESIYNAU'R HWB!

Trawsgrifiadau isod.

 

Cyfrifoldeb Digidol

Gwylio'r sesiwn
 

Trefnu, Storio, Rhannu a Diogelu

Gwylio'r sesiwn
 

Hawlfraint a llen-ladrad

Gwylio'r sesiwn
TRAWSGRIFIAD CYFRIFOLDEB DIGIDOL TRAWSGRIFIAD TREFNU FFEILIAU TRAWSGRIFIAD HAWLFRAINT

 

 

NÔL