Darganfyddwch gwybodaeth am yr holl gystadlaethau a ddigwydiadau chwaraeon sydd yn digwydd yn eich ardal chi!  

Dyma'r cystadlaethau fydd yn cymryd lle ym mhob rhanbarth eleni:

  • Pêl-droed 7 bob ochr Agored - Carfan o 12
  • Pêl-droed 7 bob ochr Merched - Carfan o 12
  • Pêl-droed Cymysg Bl.3-4 - Maint Carfan I'w Gadarnhau
  • Rygbi 7 bob ochr Agored (Contact) - Carfan o 12
  • Rygbi 7 bob ochr Merched (Tag) - Carfan o 12
  • Rygbi 7 bob ochr Cymysg (Tag) Blwyddyn 3 a 4 - Carfan o 12
  • Pêl-rwyd Merched - Carfan o 12
  • Pêl-rwyd Cymysg - Carfan o 12
  • Criced Blwyddyn 3 a 4 - Carfan o 12

Mae angen i bawb bod yn aelodau'r Urdd i gymryd rhan.