Beth yw #ActifAdref?

Mae #ActifAdref yn gyfres o weithgareddau chwaraeon digidol byw i aelodau'r Urdd, gyda rhywbeth at ddant bawb o bob oedran cynradd. Dewch i ni fod yn actif!

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

Oes mae angen i chi fod yn aelod o'r Urdd i gymryd rhan yn #ActifAdref. Ond peidiwch â phoeni gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma

Pwy fydd arweinyddion y sesiynau?

Bydd staff cyfeillgar Adran Chwaraeon yr Urdd yn croesawi plant i'r sesiynau ar Zoom am weithgareddau hwyl gyda ffrindiau hen a newydd. Darperir awyrgylch hwyl a chyfeillgar, wedi'i arwain gan staff profiadol yn y maes chwaraeon.

*Nifer cyfyngedig o lefydd sydd ar gael, felly cofrestrwch nawr er mwyn osgoi siom

Calendr 4 wythnos

22 Chwefror - 19 Mawrth 2021

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Pob Dydd Llun

Pêl-rwyd Bach

Derbyn - Blwyddyn 2

16:00 - 16:45

Sgiliau Pêl-rwyd

Blwyddyn 3 - 6

17:00 - 17:45

Pob Dydd Mawrth

Sgiliau Pêl-droed

Derbyn - Blwyddyn 2

16:00 - 16:45

Pêl-droed Merched

Blwyddyn 3 - 6

17:00 - 17:45

Pob Dydd Mercher

Sgiliau Rygbi

Derbyn - Blwyddyn 2

16:00 - 16:45

Sgiliau Pêl-fasged

Blwyddyn 3 - 6

17:00 - 18:00

Pob Dydd Iau

Gymnasteg Bach

Derbyn - Blwyddyn 2

16:00 - 16:45

Gymnasteg

Blwyddyn 3 - 6

17:00 - 18:00

Pob Dydd Gwener