Mae Canolfan Hamdden Syr Ifan yn gyfleuster chwaraeon arbennig, gyda neuadd chwaraeon, pedwar cwrt badminton, cae astro a chae chwarae llawn naturiol.

Mae modd hurio’r Neuadd Chwaraeon a’r cae astro – cysylltwch â Iestyn Evans ar iestyn@urdd.org neu 01239 652 140 i drefnu.

 Dosbarthiadau a Chlybiau

Mae amryw o ddosbarthiadau ffitrwydd e.e. yoga, ynghyd â chlybiau wythnosol e.e. pêl-droed, badminton yn cael eu cynnal gan glybiau allanol.

Cysylltwch a’r isod am ragor o wybodaeth.

Clwb Pel Droed Crannog: https://www.facebook.com/CrannogFC/ 

 Criw Pel Droed 40+: Steff Jenkins – 01239 654 623

Castell Neidio a Partion

Mae modd hurio y Neuadd Chwaraeon ynghyd a Chastell Neidio am gost o £50.00 am 2 awr.

Am fwy o wybodaeth am bartion cliciwch y linc isod: