Cydradd 1af:  Ysgol Gymunedol Plascrug, Ceredigion & Ysgol Gatholig Mary Immaculate, Sir Benfro

2il: Ysgol Gynradd Cwmafan, Gorllewin Morgannwg