Bydd holl gyffro Eisteddfod T i'w gael trwy'r wythnos ar y brif sgrîn gydag S4C ac ar radio gyda BBC Radio Cymru! Dyma amserlen ddydd Gwener.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Mwynhewch eitem ddyddiol o Eisteddfod T gydag Aled Hughes.

13:00 - 15:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu. Gall yr amseroedd isod newid

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad 

 32

13:00

Unawd Cerdd Dant Bl 10 a dan 25 oed Steffan Rhys Hughes

 22

13:20

Unawd Offerynnol 19-25 oed Owain Gruffudd Roberts

 51

13:45

Unawd o Sioe Gerdd 19-25 oed Steffan Harri

 54

14:05

Monolog 19-25 oed Sion Ifan

 56

14:15

Parodi o gân Gymraeg neu cân ddychanol wreiddiol
i unigolion neu grŵp 19-25 oed 
Carys Eleri

 25

14:35

Band Offerynnol neu Gerddorfa dan 25 oed (dros dri o aelodau)   Owain Arwel Davies

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

Nia Lloyd Jones ac Ifan Jones Evans yn cyflwyno uchafbwyntiau Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu a phrif seremoni'r dydd. Gall yr amseroedd isod newid.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

10

16:00

Unawd 19-25 oed Gwawr Edwards

 61

16:20

 

Seremoni: Barddoniaeth 14-25 oed

Aneirin Karadog

52

16:35

Deuawd neu Ensemble o Sioe Gerdd
Bl.7 a dan 25 oed
gan gynnwys teuluoedd, rhieni neu gymdogion
Steffan Harri

 72

16:55

Rhestr T - Cerdd neu Gan am Hunan Ynysu Gruffudd Eifion Owen

38

17:05

Dawns Werin Unigol i Ferched Bl.7
a dan 25 oed
Bethan Rhiannon

 78

17:25

Gwnued Dim Dweud - Sioe Bypedau Gareth yr Orangutang

39

17:30

Dawns Werin / stepio i grŵp dan 25 oed
gan gynnwys teuluoedd, rhieni neu gymdogion 
Bethan Rhiannon

 73

17:45

Rhestr T - Rhestr T - Idiom Byw Gruffudd Eifion Owen

 

20:00 - 21:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio rhaglen nos yr Eisteddfod.

Rhif Cyst Cystadleuaeth Beirniad 
16 Côr SATB 14-25 oed dros 20 o leisiau  Huw Foulkes
 83 Teulu Talent -  Da di Dad de!   
  Uchafbwyntiau Seremoni'r Dydd   
  Uchafbwyntiau'r Dydd  

 

mwy o amserlenni'r wythnos