Bydd holl gyffro Eisteddfod T i'w gael trwy'r wythnos ar y brif sgrîn gydag S4C ac ar radio gyda BBC Radio Cymru! Dyma amserlen ddydd Iau.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Mwynhewch eitem ddyddiol o Eisteddfod T gydag Aled Hughes.

13:00 - 15:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

21

13:00

Unawd Offerynnol Bl.10 a dan 19  Owain Gruffudd Roberts

24

13:20

Band neu Artist Unigol Bl.7 a dan 25 gan gynnwys teuluoedd, rhieni, cymdogion neu athrawon  Alys Williams

9

13:40

Unawd Bl.10 a dan 19 oed  Trystan Llyr Griffiths

28

14:00

Cyflwyno Alaw Werin Bl.10 a dan 25  Steffan Rhys Hughes

46

14:20

Llefaru Bl.10 a dan 25 oed Cath Ayers

12

14:40

Unawd, Deuawd neu Ensemble Athrawon
(gan gynnwys arweinwyr, hyfforddwyr a gwirfoddolwyr)
Huw Foulkes

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

Nia Lloyd Jones ac Ifan Jones Evans yn cyflwyno uchafbwyntiau Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu. Gall yr amser a nodir isod newid.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

50

16:00

Unawd o Sioe Gerdd Bl.7 a dan 19 oed Steffan Harri

 60

16:20

 

Seremoni: Rhyddiaith 14 – 25 oed

Manon Steffan Ros

23

16:35

Deuawd/Ensemble Offerynnol Bl.7-25 oed gan gynnwys teuluoedd,
rhieni neu gymdogion
Owain Gruffudd
Roberts

 70

17:00

Deuawd Enwogion  Lisa Angharad

37

17:05

Dawns Werin Unigol i Fechgyn Bl.7
a dan 25 oed 
Bethan Rhiannon

 77

17:25

GWNEUD DIM DWEUD
- Ar Ganfas
Sion Tomos Owen

35

17:35

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp
Bl.10 a dan 25 
Osian Meilir

 71

17:45

 Campwaith Celf  Ameer Davies-Rana

 

20:00 - 21:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio rhaglen nos yr Eisteddfod.

Rhif Cyst Cystadleuaeth Beirniad
14 Côr Merched  Bl.7 a dan 25 oed Huw Foulkes
 82 Teulu Talent - Da di Drws Nesa!  
15 Côr Bechgyn Bl.7 a dan 25 oed Huw Foulkes
  Uchafbwyntiau Seremoni'r Dydd  
  Uchafbwyntiau'r Dydd  

 

mwy o amserlenni'r wythnos