Bydd holl gyffro Eisteddfod T i'w gael trwy'r wythnos ar y brif sgrîn gydag S4C ac ar radio gyda BBC Radio Cymru! Dyma amserlen ddydd Llun.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Aled Hughes fydd yn croesawu'r genedl i Eisteddfod T ar yr awyr!

13:00 - 15:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu. Gall yr amser darlledu ar gyfer bob cystadleuaeth newid.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

47

13:00

Unawd o Sioe Gerdd Bl.6 ac iau Steffan Harri

40

13:20

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau Anni Llŷn

30

13:40

Unawd Cerdd Dant Bl.3 ac iau Steffan Rhys Hughes

4

14:00

Ensemble Lleisiol Bl.6 ac iau
(plant yn unig, dim teuluoedd)
Huw Foulkes

41

14:20

Llefaru Unigol Bl.3 ac iau (D) Anni Llŷn

26

14:40

Cyflwyno Alaw Werin Bl.6
ac iau
Steffan Rhys Hughes

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

Nia Lloyd Jones ac Ifan Jones Evans yn cyflwyno uchafbwyntiau Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu a phrif seremoni'r dydd.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

1

16:00

Unawd Bl.3 ac iau Gwawr Edwards

 57

16:20

Seremoni: Cyfansoddi Cerddoriaeth 14-25 oed

Eilir Owen Griffiths

17

16:35

Unawd Offerynnol Bl.6 ac iau  Owain Arwel Davies 

 62

16:50

 Anifail Anwes Talentog Lisa Angharad

 63

16:55

 Dawns Stafell Fyw Lisa Angharad

33

17:05

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.6 ac iau Osian Meilir

 74

17:20

Gornest y Gacen Beca Lyne-Pirkis

19

17:30

Band / Grŵp Roc a Phop Bl.6 ac iau
gan gynnwys teuluoedd, rhieni, cymdogion neu athrawon 
Alys Williams

 64

17:40

Trêl Ffilm Ameer Davies-Rana

 

20:00 - 21:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio rhaglen nos yr Eisteddfod.

Rhif Cyst Cystadleuaeth Beirniad
6 Côr Bl.6 ac iau (llai na 20 o leisiau) Huw Foulkes
79 Teulu Talent: Top Taid/No Wê Nain  
  Uchafbwyntiau Seremoni'r Dydd  
  Uchafbwyntiau'r Dydd  

 

mwy o amserlenni'r wythnos