Bydd holl gyffro Eisteddfod T i'w gael trwy'r wythnos ar y brif sgrîn gydag S4C ac ar radio gyda BBC Radio Cymru! Dyma amserlen ddydd Mercher.

9:00 - 11:00

BBC Radio Cymru

Mwynhewch eitem ddyddiol o Eisteddfod T gydag Aled Hughes.

13:00 - 15:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

11

13:00

Deuawd neu Ensemble Lleisiol Bl.7 a dan 25
(plant yn unig, dim teuluoedd)
Trystan Llyr Griffiths

44

13:20

Llefaru Bl.7-9 Cath Ayers

31

13:40

Unawd Cerdd Dant Bl.7-9 Steffan Rhys Hughes

53

14:00

Monolog neu Ymgom Bl.7 a dan 19  Sion Ifan

45

14:20

Llefaru Bl.7 - 25 oed (D) Cath Ayers

27

14:35

Cyflwyno Alaw Werin Bl. 7-9 Steffan Rhys Hughes

 

14:00 - 17:00

BBC Radio Cymru

Nia Lloyd Jones ac Ifan Jones Evans yn cyflwyno uchafbwyntiau Eisteddfod T.

 

16:00 - 18:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio'r cystadlu.

Rhif Cystadleuaeth ac amser darlledu ar S4C
Cystadleuaeth Beirniad

20

16:00

 

Unawd Offerynnol Bl.7-9 Owain Gruffudd Roberts

 59

16:20

 

Seremoni: Cyfansoddi Drama 14-25 oed 

Hanna Jarman

8

16:35

Unawd Bl.7-9 Gwawr Edwards

 68

16:55

Lip Sync Carys Eleri

34

17:05

Dawns Gyfoes Unigol neu Grŵp Bl.7-9 Osian Meilir

 76

17:20

Gwneud dim dweud -  Gwyddonle  Dr Rhian Meara 

 55

17:30

Parodi o gân Gymraeg neu cân ddychanol wreiddiol
i unigolion neu grŵp bl.7 ac o dan 19 oed
Carys Eleri 

 69

17:40

Gwyneb Steddfod Ameer Davies-Rana

 

20:00 - 21:00

S4C

Tiwniwch mewn i S4C i wylio rhaglen nos yr Eisteddfod.

Rhif Cyst Cystadleuaeth Beirniad
13 Côr deulais neu fwy Bl.13 ac iau Huw Foulkes
 81 Teulu Talent - Mama Mia!  
  Uchafbwyntiau Seremoni'r Dydd   
  Uchafbwyntiau'r Dydd  

 

mwy o amserlenni'r wythnos