Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Llanishen, Caerdydd, CF14 5GF

Lewys Wyn Jones

Lewys Wyn Jones

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Caerdydd T 07976003354 E lewys@urdd.org
Emily Loveridge

Emily Loveridge

Swyddog Ieuenctid - Caerdydd T 07768333120 E emilyloveridge@urdd.org
Ryan David

Ryan David

Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon de Cymru T 07773240674 E ryandavid@urdd.org
Jac Jenkins

Jac Jenkins

Swyddog Datblygu Chwaraeon Caerdydd a'r Fro T 07976300233 E jacjenkins@urdd.org
Wesyn Dafydd

Wesyn Dafydd

Swyddog Cymunedol Chwaraeon Caerdydd a'r Fro E wesyndafydd@urdd.org
Gethin Owen

Gethin Owen

Cydlynydd Gweithgaraeddau Caerdydd a'r Fro E gethinowen@urdd.org
Morgan Harvey

Morgan Harvey

Swyddog Cymunedol Chwaraeon Caerdydd a'r Fro E morganharvey@urdd.org