Digwyddiadau ar y Gweill
Caerdydd a'r Fro

Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd

Eisteddfod Cylch Dwyrain Caerdydd

07/03/2020 Ysgol Bro Edern
Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

Eisteddfod Cylch Canol Caerdydd

07/03/2020 Ysgol Glantaf
Eisteddfod Dawns

Eisteddfod Dawns

10/03/2020 Neuadd Goffa'r Barri
Eisteddfod Aelwydydd

Eisteddfod Aelwydydd

16/03/2020 Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Gala Nofio Uwchradd Caerdydd a'r Fro

Cliciwch yma am canlyniadau Uwchradd Caerdydd a'r Fro

Gala Nofio Cynradd Caerdydd a'r Fro

Cliciwch yma am canlyniadau gala nofio cynradd.

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Llanishen, Caerdydd, CF14 5GF

Geraint Scott

Geraint Scott

Swyddog Datblygu Caerdydd a'r Fro T 029 2240 5344 E geraint@urdd.org
Sioned Davies

Sioned Davies

Swyddog Cynorthwyol Caerdydd a'r Fro T 02922 405350 E sioneddavies@urdd.org
Lewys Wyn Jones

Lewys Wyn Jones

Swyddog Ieuenctid Caerdydd T 07768 333 120 E lewys@urdd.org
Rhys Tomos

Rhys Tomos

Swyddog Ieuenctid Bro Morgannwg T 07500 607 407 E rhystomos@urdd.org
Elin Siriol Edwards

Elin Siriol Edwards

Swyddog Prosiect Cymraeg Pob Dydd T 07500 607392 E elinsiriol@urdd.org