Y normal newydd, 2020-2021

Diolch am eich holl waith yn arwain gyda’r Urdd yn ystod y flwyddyn ddiwethaf, ac os ydych chi'n newydd yma, diolch a chroeso mawr! Wedi cyfnod heriol i bawb, ry'n ni'n falch iawn o allu eich croesawu ar ddechrau blwyddyn newydd.

Eleni, bydd pethau ychydig yn wahanol gyda mwy o weithgareddau rhithiol a digidol, ynghyd a gweithgareddau wyneb yn wyneb pan yn ddiogel. Mae nifer o staff yr Urdd yn parhau ar gyfnod furlough, ond mae'r tîm yn barod i'ch cynorthwyo drwy'r cyfnod nesaf.

Sut mae ymaelodi ar ran ysgol, adran neu aelwyd?

Dyma ddogfennau defnyddiol a chyfarwyddiadau i'ch helpu i ymaelodi eich disgyblion, adran neu aelwyd.

Cofiwch, mae'n hawdd i rieni neu warchodwyr ymaelodi eu plant yn uniongyrchol arlein.

Gall rhieni neu warchodwyr ymaelodi eu plant arlein ymaO ymaelodi’n uniongyrchol, bydd rhieni, gwarchodwyr neu’r aelod ei hun yn derbyn eu rhif aelodaeth ar e-bost yn uniongyrchol. Bydd angen cadw’r e-bost yn saff i ddefnyddio'r rhif aelodaeth i gofrestru ar weithgareddau. Bydd pob aelod yn derbyn cerdyn croeso a bathodyn arbennig 2020-21 yn y post. Noder y gall hyn gymryd hyd at 4 wythnos.  

Defnyddiwch yr adnoddau yma i hyrwyddo aelodaeth yr Urdd i'ch ysgol/cangen chi
Defnyddiwch yr adnoddau yma i hyrwyddo aelodaeth yr Urdd i'ch ysgol/cangen chi