Oherwydd bod rhieni ac aelodau 16+ yr Urdd angen mynediad i’w rhifau aelodaeth, rydym yn gofyn i bob ysgol/cangen i annog a hyrwyddo aelodaeth uniongyrchol gan rieni/gwarchodwyr.

Bydd rhieni/gwarchodwyr angen rhifau aelodaeth ar gyfer gweithgareddau cymunedol neu ar ôl ysgol, yn ogystal â chystadlaethau amrywiol yr Urdd. Felly drwy annog rhieni i ymaelodi yn uniongyrchol bydd mynediad hawdd ganddynt i’r wybodaeth.

Byddai aelodaeth uniongyrchol hefyd yn lleihau’r baich gweinyddol arnoch chi ac yn sicrhau fod gan rieni/gwarchodwyr fynediad i rifau aelodaeth eu plant. Byddwch yn parhau i allu gweld a monitro aelodaeth eich ysgol/cangen o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Mi fydd Y Porth yn datblygu yn ystod y flwyddyn fel ffordd o gofrestru i gymryd rhan mewn amrywiol weithgareddau a digwyddiadau, o chwaraeon i’r Eisteddfod a’r gwersylloedd. Pob dim sydd yn ymwneud â’r Urdd, i gyd mewn un lle!