Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Pwyllgor Cylch Aberystwyth

Pwyllgor Cylch Aberystwyth

10/09/2019 Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Pwyllgor Cylch Llambed

Pwyllgor Cylch Llambed

11/09/2019 Ysgol Bro Pedr
Pwyllgor Cylch Tregaron

Pwyllgor Cylch Tregaron

12/09/2019 Ysgol Henry Richard
Pwyllgor Cylch Aeron

Pwyllgor Cylch Aeron

17/09/2019 Theatr Felinfach

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion

Rhaglen Uwchradd

Rhaglen Cynradd

Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Cliciwch i weld Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org