Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Clwb Gymnasteg Hyn Aberystwyth

Clwb Gymnasteg Hyn Aberystwyth

26/02/2020 Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Gwyl Offerynnol Ceredigion

Gwyl Offerynnol Ceredigion

27/02/2020 Theatr Felinfach
Rygbi Bach yr Chwe Gwlad

Rygbi Bach yr Chwe Gwlad

29/02/2020 Canolfan Chwaraeon Prif Ysgol Aberystwyth
Gymnasteg Bach

Gymnasteg Bach

29/02/2020 Canolfan Chwaraeon Prif Ysgol Aberystwyth

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Gwyl Offerynnol 2020

Rhaglen Gwyl Offerynnol 2020

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org