Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Gwersyll Glan Llyn

Gwersyll Glan Llyn

03/06/2020 Gwersyll Glan Llyn
Chwaraeon Potes Cylch Tregaron

Chwaraeon Potes Cylch Tregaron

10/06/2020 Caeau CHwarae Tregaron
Chwaraeon Potes Cylch Llambed

Chwaraeon Potes Cylch Llambed

11/06/2020 Ysgol Bro Pedr
Chwaraeon Potes Cylch Aberteifi

Chwaraeon Potes Cylch Aberteifi

12/06/2020 Gwersyll Llangrannog

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org