Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Gymnasteg Iau Aberystwyth (2)

Gymnasteg Iau Aberystwyth (2)

20/01/2020 Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Gymnasteg Iau Aberystwyth (1)

Gymnasteg Iau Aberystwyth (1)

20/01/2020 Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Pwyllgor Cylch Llandysul

Pwyllgor Cylch Llandysul

21/01/2020 Ysgol Bro Teifi
Clwb Gymnasteg Hyn Aberystwyth

Clwb Gymnasteg Hyn Aberystwyth

22/01/2020 Ysgol Gymraeg Aberystwyth

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion

Rhaglen Uwchradd

Rhaglen Cynradd

Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Cliciwch i weld Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org