Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Clwb Aml Chwaraeon Tregaron

Clwb Aml Chwaraeon Tregaron

27/01/2022 Canolfan Hamdden Caron
Clwb Aml Chwaraeon Penparcau (Bl. 3,4,5+6)

Clwb Aml Chwaraeon Penparcau (Bl. 3,4,5+6)

28/01/2022 Neuadd Hwb Penparcau
Clwb Aml Chwaraeon Penparcau (Bl. 3,4,5+6)

Clwb Aml Chwaraeon Penparcau (Bl. 3,4,5+6)

28/01/2022 Neuadd Hwb Penparcau
Clwb Aml Chwaraeon Bach Penparcau

Clwb Aml Chwaraeon Bach Penparcau

28/01/2022 Neuadd Hwb Penparcau

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Caryl Griffiths

Caryl Griffiths

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Ceredigion T 07976003336
Rhiannon James

Rhiannon James

Swyddog Cymunedol Chwaraeon Ceredigion E rhiannonjames@urdd.org