Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Rygbi Bach Aberystwyth

Rygbi Bach Aberystwyth

19/10/2019 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Rygbi 'contact'  Rhanbarth a rygbi 'Tag' i Ferched

Rygbi 'contact' Rhanbarth a rygbi 'Tag' i Ferched

22/10/2019 Clwb Rygbi Aberaeron
Rygbi Bach Aberystwyth

Rygbi Bach Aberystwyth

26/10/2019 Canolfan Chwaraeon Prifysgol Aberystwyth
Taith Hwyl Cynradd

Taith Hwyl Cynradd

28/10/2019 LC2 Abertawe a Xcel bowl, Caerfyrddin

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion

Rhaglen Uwchradd

Rhaglen Cynradd

Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Cliciwch i weld Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org