Digwyddiadau ar y Gweill
Ceredigion

Cystadleuaeth Criced 50 / 50

Cystadleuaeth Criced 50 / 50

22/05/2019 Caeau Chwarae Llandysul
Pwyllgor Cylch Llandysul

Pwyllgor Cylch Llandysul

22/05/2019 Ysgol Gynradd Llandysul
Clwb Gymnasteg Hyn Aberystwyth

Clwb Gymnasteg Hyn Aberystwyth

22/05/2019 Ysgol Gymraeg Aberystwyth
Pwyllgor Cylch Aberteifi

Pwyllgor Cylch Aberteifi

23/05/2019 Ysgol Gymunedol Aberteifi

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Eisteddfod Rhanbarth Ceredigion

Rhaglen Uwchradd

Rhaglen Cynradd

Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Cliciwch i weld Rhaglen Gŵyl Ddawns Ceredigion

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Anwen Eleri Bowen

Anwen Eleri Bowen

Swyddog Datblygu Ceredigion T 01239 652 150 E anweneleri@urdd.org
Rhydian Jenkins

Rhydian Jenkins

Swyddog Cynorthwyol Ceredigion T 01239 652 150 E rhydian@urdd.org
Meriel Williams

Meriel Williams

Swyddog Gweinyddol Ceredigion T 01239 652 152 E merielwilliams@urdd.org