Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Eisteddfod Ddawns Cynradd Uwch Conwy

Eisteddfod Ddawns Cynradd Uwch Conwy

27/02/2020 Canolfan Gymunedol, Llanrwst
Celf a Chrefft Cynradd Cylch Uwchaled

Celf a Chrefft Cynradd Cylch Uwchaled

28/02/2020 Ysgol Pentrefoelas, Pentrefoelas
Celf a Chrefft Cynradd Cylch Bro Aled

Celf a Chrefft Cynradd Cylch Bro Aled

02/03/2020 Ysgol Bro Aled, Llansannan
Celf a Chrefft Cynradd Cylch Bro Dulas

Celf a Chrefft Cynradd Cylch Bro Dulas

02/03/2020 Ysgol Bod Alaw, Bae Colwyn

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

Pris aelodaeth 2019/2020

Unigol  - £8 CYN hanner nos 9fed o Ionawr 2020 wedyn £10

Teulu -  £20 CYN hanner nos 9fed o Ionawr 2020 wedyn £25

 

Ymuno

 

CYSTADLU YN YR EISTEDDFOD??

 Cystadlu

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Elin Mair Jones

Elin Mair Jones

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Conwy T 01745 818 601 E elinmair@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org
Megan Elias

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org