Digwyddiadau ar y Gweill
Conwy

Taith i Alton Towers

Taith i Alton Towers

29/04/2019 Alton Towers
Aelwyd Abergele

Aelwyd Abergele

02/05/2019 Canolfan Ieuenctid a Chymunedol Abergele
Twrnament Rygbi Cynradd Rhanbarth Conwy Bl 5 a 6

Twrnament Rygbi Cynradd Rhanbarth Conwy Bl 5 a 6

03/05/2019 Clwb Rygbi Llandudno
Twrnament Rygbi Tag Merched Rhanbarth Conwy

Twrnament Rygbi Tag Merched Rhanbarth Conwy

03/05/2019 Clwb Rygbi Llandudno

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

AELODAETH

£10.00 ar gyfer aelodaeth 2019 - 2020

Ymuno

 

CYSTADLU YN YR EISTEDDFOD??

 Cystadlu

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Canlyniadau Athletau Rhanbarth Conwy

http://ow.ly/d/6rNf

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Bethan Jones

Bethan Jones

Swyddog Datblygu Conwy T 01745 818 602 E bethanj@urdd.org
Rhydian Prys

Rhydian Prys

Swyddog Cynorthwyol Ieuenctid Conwy T 01745 818 601 E rhydianprys@urdd.org
Marian Jones

Marian Jones

Swyddog Gweinyddol Conwy a Dinbych T 01745 818 600 E marian@urdd.org
Mari Fwyn

Mari Fwyn

Swyddog Gweithgareddau Ieuenctid y Glannau – Gwynt y Môr T 01745 818608 E marifwyn@urdd.org
Elin Mair Jones

Elin Mair Jones

Prentis Ieuenctid Conwy T 07812 375 916 E elinmair@urdd.org
Megan Elias

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org