Digwyddiadau ar y Gweill
Dinbych

Camp Chwaraeon Haf Rhyl

Camp Chwaraeon Haf Rhyl

27/07/2022 Clwb Rygbi Rhyl
Camp Chwaraeon Haf Dinbych

Camp Chwaraeon Haf Dinbych

02/08/2022 Canolfan Hamdden Dinbych
Camp Chwaraeon Haf Rhyl

Camp Chwaraeon Haf Rhyl

03/08/2022 Clwb Rygbi Rhyl
Camp Chwaraeon Haf Rhuthin

Camp Chwaraeon Haf Rhuthin

08/08/2022 Canolfan Hamdden Rhuthun

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Tŷ Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

Swyn Williams

Swyn Williams

Swyddog Ieuenctid Dinbych T 01745818600 E swyn@urdd.org
Ioan Rees

Ioan Rees

Swyddog Prosiect Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych 2022 E ioanrees@urdd.org
Rhodd-Alaw Parry, Dinbych

Rhodd-Alaw Parry, Dinbych

Uwch Swyddog Datblygu Chwaraeon T 07484 522394 E chwaraeondinbych@urdd.org