Digwyddiadau ar y Gweill
Eryri

Pel-Rwyd Bethesda Bl 3 i 6

Pel-Rwyd Bethesda Bl 3 i 6

25/03/2019 Canolfan Hamdden Plas Ffrancon
Uwch Adran Dyffryn Ogwen

Uwch Adran Dyffryn Ogwen

25/03/2019 Clwb Rygbi Bethesda
Pel-Rwyd Bach Penygroes BL. 1 a 2

Pel-Rwyd Bach Penygroes BL. 1 a 2

26/03/2019 Canolfan Hamdden Plas Silyn
Uwch Adran Caernarfon

Uwch Adran Caernarfon

26/03/2019 Yr Aelwyd Stryd Yr Eglwys

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Dyddiad Cau Eisteddfodau

Dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn holl eisteddfodau Rhanbarth Eryri, Chwefror 18 am 18:00

Dyddiad Cau Eisteddfodau Eryri

Dyddiad cau cofrestru ar gyfer holl Eisteddfodau'r Rhanbarth Chwefror 2ail 2018 18:00

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Popdy, Lon Popdy, Bangor, Gwynedd, LL57 1HR

Guto Williams

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri T 01248 672 102 E guto@urdd.org
Iwan Williams

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org
Kay Edwards

Kay Edwards

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672 103 E kayedwards@urdd.org