Digwyddiadau ar y Gweill
Eryri

Clwb Pel-Rwyd Arfon BL 3-6

Clwb Pel-Rwyd Arfon BL 3-6

22/11/2019 Canolfan Hamdden Arfon
Clwb Athletau Bach Arfon

Clwb Athletau Bach Arfon

22/11/2019 Canolfan Hamdden Arfon
Clwb Aml Chwaraeon Bach Bangor

Clwb Aml Chwaraeon Bach Bangor

23/11/2019 Safle Normal Bangor
Clwb Gymnasteg yr Urdd - Brynrefail

Clwb Gymnasteg yr Urdd - Brynrefail

25/11/2019 Neuadd Chwaraeon Ysgol Brynrefail

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Taith Disney Chwefror 2020

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Popdy, Lon Popdy, Bangor, Gwynedd, LL57 1HR

Guto Williams

Guto Williams

Swyddog Datblygu Eryri T 01248 672 102 E guto@urdd.org
Iwan Williams

Iwan Williams

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Eryri T 01248 672 100 E iwanwilliams@urdd.org
Eleri Bean

Eleri Bean

Swyddog Gweinyddol Eryri T 01248 672103 E Eleribean@urdd.org