Digwyddiadau ar y Gweill
Fflint a Wrecsam

Rygbi TAG Merched

Rygbi TAG Merched

09/10/2019 Clwb Rygbi'r Wyddgrug
Pel-droed Cymysg

Pel-droed Cymysg

16/10/2019 Airbus, Stadiwm Hollingsworth, Brychdyn
Pel-droed Merched

Pel-droed Merched

23/10/2019 Airbus, Stadiwm Hollingsworth, Brychdyn
Gala Nofio - Cynradd

Gala Nofio - Cynradd

13/11/2019 Canolfan Hamdden Treffynnon

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Adrannau, aelwydydd a chlybiau

Ydych chi yn aelod o'ch adran / aelwyd leol?  Manylion am pryd a lle maent yn cael eu cynnal yma!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Fflint- Swyddfa'r Urdd, Canolfan Gymunedol, Ffordd Moel Fammau, Pentre Cythraul, Sir y Fflint, CH7 6QX

Wrecsam- Swyddfa'r Urdd, Camu, Coleg Cambria- Ial, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AB

Darren Morris

Darren Morris

Swyddog Datblygu Fflint a Wrecsam T 01352 746197 E darrenm@urdd.org
Helen Povey-Jones

Helen Povey-Jones

Swyddog Gweinyddol Fflint a Wrecsam T 01352 746196 E Helenpoveyjones@urdd.org
Cerian Prysor

Cerian Prysor

Swyddog Ieuenctid Fflint T 01352 754 956 E cerian@urdd.org
Eluned Mair Davies

Eluned Mair Davies

Swyddog Ieuenctid Wrecsam T 07500 033 974 E elunedmair@urdd.org
Owain Williams

Owain Williams

Swyddog Cynradd Fflint a Wrecsam E Owainwilliams@urdd.org
Megan Elias

Megan Elias

Swyddog Cymraeg Bob Dydd Gogledd Cymru T 01745 818 609 E meganelias@urdd.org