Digwyddiadau ar y Gweill
Fflint a Wrecsam

Camp Chwaraeon Haf Glannau Dyfrdwy

Camp Chwaraeon Haf Glannau Dyfrdwy

28/07/2022 Ty Calon, Glannau Dyfrdwy, CH5 1SA
Gwersyll Rygbi Haf

Gwersyll Rygbi Haf

04/08/2022 Clwb Rygbi Wrecsam
Gwersyll Rygbi Haf

Gwersyll Rygbi Haf

05/08/2022 Clwb Rygbi Wrecsam
Camp Chwaraeon Haf Wrecsam

Camp Chwaraeon Haf Wrecsam

11/08/2022 Canolfan Hamdden Gwyn Evans

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Fflint- Swyddfa'r Urdd, Canolfan Gymunedol, Ffordd Moel Fammau, Pentre Cythraul, Sir y Fflint, CH7 6QX

Wrecsam- Swyddfa'r Urdd, Camu, Coleg Cambria- Ial, Ffordd Parc y Gelli, Wrecsam, LL12 7AB

Shannon Roberts

Shannon Roberts

Swyddog Ieuenctid - Fflint a Wrecsam E shannonroberts@urdd.org
Aron Tomos Evans

Aron Tomos Evans

Swyddog Datblygu Chwaraeon Fflint a Wrecsam T 07866911690 E arontomos@urdd.org