Digwyddiadau ar y Gweill
Gwent

Clwb Gymnasteg Gelli Haf

Clwb Gymnasteg Gelli Haf

26/02/2020 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni
Clwb Aml Chwaraeon Cwmbran

Clwb Aml Chwaraeon Cwmbran

02/03/2020 Ysgol Gynradd Cwmbran
Clwb Gymnasteg Gelli Haf

Clwb Gymnasteg Gelli Haf

04/03/2020 Ysgol Gyfun Cwm Rhymni

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Gala Nofio Cynradd

Here are the Primary Swimming Gala Results - https://www.urdd4.org/canlyniadau/canlyniadaugweithgareddau.a5w?DG=2821

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Alder Suite, Yst R3 C, Llawr 1af, Gogledd Tŷ Mamhilad, Mamhilad Park Estate, Pontypwl, NP4 0HZ 01495 687790

Angharad Wyn Jones

Angharad Wyn Jones

Arweinydd Tîm Ieuenctid a Gwersylloedd T 01495 68 77 90 / 07976003352 E angharadwyn@urdd.org
Sion Lewis

Sion Lewis

Swyddog Datblygu Rhanbarth Gwent T 07976 003 350 E sionlewis@urdd.org
Louise Rees

Louise Rees

Swyddog Ieuenctid Caerffili T 07976003347 E louiserees@urdd.org
Jona Owen

Jona Owen

Swyddog Ieuenctid Casnewydd a Mynwy T 07976003317 E jonaowen@urdd.org
Elin Siriol Edwards

Elin Siriol Edwards

Swyddog Prosiect Cymraeg Pob Dydd T 07500 607392 E elinsiriol@urdd.org