Digwyddiadau ar y Gweill
Meirionnydd

Eisteddfod Uwchradd Cylch Ffestiniog

Eisteddfod Uwchradd Cylch Ffestiniog

27/02/2020 Ysgol y Moelwyn
Celf a Chrefft Cylch Dysynni

Celf a Chrefft Cylch Dysynni

28/02/2020 Ysgol Uwchradd Tywyn
Eisteddfod Cynradd Cylch Ffestiniog

Eisteddfod Cynradd Cylch Ffestiniog

29/02/2020 Ysgol y Moelwyn

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Dyddiad cau Eisteddfodau cylch Meirionnydd 2019

Cofiwch fod dyddiad cau ar gyfer cystadlu yn Eisteddfodau Cylch Meirionnydd yn glanio ar 19 Chwefror 2019 am 6yh.

Bydd y cyfnod gwirio yn dod i ben ar 22 Chwefror am 6yh

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Ffôn Swyddfa: 01678 541 002

Dylan Elis

Dylan Elis

Swyddog Datblygu Meirionnydd T 079 76 00 33 37 E dylan@urdd.org
Awen Rhys Jones

Awen Rhys Jones

Swyddog Gweinyddol Meirionnydd T 01678 541 002 E awen@urdd.org
Marged Gwenllian

Marged Gwenllian

Swyddog Datblygu Cynorthwyol Meirionnydd T 07484 522 396 E margedgwenllian@urdd.org