Digwyddiadau ar y Gweill
Meirionnydd

Clwb Aml Chwaraeon Harlech

Clwb Aml Chwaraeon Harlech

31/01/2022 Neuadd Chwaraeon Ysgol Ardudwy
Clwb Aml Chwaraeon Bro Ffestiniog

Clwb Aml Chwaraeon Bro Ffestiniog

02/02/2022 Canolfan Hamdden Y Moelwyn
Clwb Chwaraeon BACH Bro Ffestiniog Bl. 1+2

Clwb Chwaraeon BACH Bro Ffestiniog Bl. 1+2

02/02/2022 Canolfan Hamdden Y Moelwyn
Gweithdy Ffotograffiaeth gyda Rhys Grail

Gweithdy Ffotograffiaeth gyda Rhys Grail

05/02/2022 Tŷ Siamas, Dolgellau

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Y Bala, Gwynedd, LL23 7ST

Ffôn Swyddfa: 01678 541 002

Marged Gwenllian

Marged Gwenllian

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Meirionnydd T 07976003337 E margedgwenllian@urdd.org
Erddyn Williams

Erddyn Williams

Swyddog Datblygu Chwaraeon Meirionnydd / Maldwyn E erddynwilliams@urdd.org