Digwyddiadau ar y Gweill
Myrddin

Clwb Tenis yr Urdd

Clwb Tenis yr Urdd

04/07/2022 Canolfan Chwaraeon Tregib
Clwb Aml Chwaraeon yr Urdd (Y Tymbl)

Clwb Aml Chwaraeon yr Urdd (Y Tymbl)

06/07/2022 Ysgol Y Tymbl

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Swyddfa'r Urdd, Coleg Prifysgol y Drindod, Caerfyrddin, SA31 3EP

Gethin Page

Gethin Page

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Gorllewin Myrddin T 07976003334 E gethinpage@urdd.org
Ffion Haf Morgan

Ffion Haf Morgan

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Dwyrain Myrddin T 07976003328 E ffionhaf@urdd.org
Emyr Davies

Emyr Davies

Swyddog Datblygu Chwaraeon Sir Gaerfyrddin T 07500033957 E emyrdavies@urdd.org