Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Cwrs Cynradd Caerdydd

Cwrs Cynradd Caerdydd

03/06/2020 Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Cwrs Cynradd Caerdydd

Cwrs Cynradd Caerdydd

10/06/2020 Gwersyll yr Urdd Caerdydd
Mabolgampau Cylch Abergwaun

Mabolgampau Cylch Abergwaun

01/07/2020 Ysgol Treletert
Mabolgampau Cylch y Frenni

Mabolgampau Cylch y Frenni

02/07/2020 Cae Pel Droed Tegryn

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2020!

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org