Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Gwasanaeth Sul yr Urdd

Gwasanaeth Sul yr Urdd

17/11/2019 Capel Penygroes
Pel Rwyd Cylch Clunderwen

Pel Rwyd Cylch Clunderwen

19/11/2019 Canolfan Bloomfield Arberth
Pel Rwyd Cylch Penfro

Pel Rwyd Cylch Penfro

20/11/2019 Canolfan Hamdden Penfro
Pel Rwyd Cylch Dewi

Pel Rwyd Cylch Dewi

21/11/2019 Neuadd Ysgol Caer Elen

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau Eisteddfod 2019 - Sir Benfro

18:00 ar ddydd Llun, Mawrth y 11fed

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org