Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Pel Rwyd Cylch y Frenni

Pel Rwyd Cylch y Frenni

15/01/2020 Canolfan Hamdden Crymych
Gemau Dan Do Adrannau

Gemau Dan Do Adrannau

18/01/2020 Canolfan Hamdden Crymych
Pel Rwyd Cylch Abergwaun

Pel Rwyd Cylch Abergwaun

27/01/2020 Canolfan Hamdden Abergwaun
Cwrs Preswyl Cynradd Gwersyll

Cwrs Preswyl Cynradd Gwersyll

29/01/2020 Gwersyll Llangrannog

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau Eisteddfod 2019 - Sir Benfro

18:00 ar ddydd Llun, Mawrth y 11fed

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org