Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Plantos Heini

Plantos Heini

05/07/2022 Canolfan Hamdden Crymych
Pel Droed 6 - 9

Pel Droed 6 - 9

06/07/2022 Neuadd Treletert
Blociau Cychwyn

Blociau Cychwyn

08/07/2022 Ysgol Caer Elen
Taith Siopa a Sioe yn Llundain

Taith Siopa a Sioe yn Llundain

09/07/2022 Llundain

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Gwersyll yr Urdd Llangrannog, Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Sir Benfro T 07976 003331 E dyfedsion@urdd.org
Rhian Homer

Rhian Homer

Swyddog Cymunedol Chwaraeon Penfro E rhianhomer@urdd.org