Digwyddiadau ar y Gweill
Sir Benfro

Jambori CA1

Jambori CA1

23/05/2019 Neuadd Cilgerran
Jambori CA1

Jambori CA1

24/05/2019 Pafiliwn Sioe'r Sir Hwlffordd
Cwrs Dysgwyr Gwersyll Llangrannog

Cwrs Dysgwyr Gwersyll Llangrannog

03/06/2019 Gwersyll Llangrannog
Cwrs Cymry Cynradd Gwersyll Caerdydd

Cwrs Cymry Cynradd Gwersyll Caerdydd

12/06/2019 Gwersyll Caerdydd

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich grŵp/ysgol am weithgaredd yn eich rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Dyddiad Cau ar gyfer Ceisiadau Eisteddfod 2019 - Sir Benfro

18:00 ar ddydd Llun, Mawrth y 11fed

Canlyniadau y Gala Nofio

Canlyniadau Unigolion

Canlyniadau Cyfnewid

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Canolfan yr Urdd, Pentre Ifan, Felindre Farchog, Crymych, Sir Benfro, SA41 3XE

Dyfed Sion

Dyfed Sion

Swyddog Datblygu Sir Benfro T 01239 820 317 E dyfedsion@urdd.org
Eurfyl Lewis

Eurfyl Lewis

Swyddog Prosiect Sir Benfro T 01239 820 317 E eurfyl@urdd.org