Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Pel droed Merched Cefni

Pel droed Merched Cefni

04/07/2022 Cae 3g Plas Arthur
Pel droed Bach Borth

Pel droed Bach Borth

05/07/2022 Canolfan Hamdden David Hughes
Clwb Blociau Cychwyn Athletau Llangefni (Bl. 1-3)

Clwb Blociau Cychwyn Athletau Llangefni (Bl. 1-3)

06/07/2022 Cae 3G Canolfan Hamdden Plas Arthur
Clwb Pel-rwyd Borth

Clwb Pel-rwyd Borth

07/07/2022 Canolfan Hamdden David Hughes

Arweinyddion ac athrawon

Cyn ymaelodi eich ysgol, adran neu aelwyd gyda’r Urdd, bydd gofyn i chi greu cyfri o fewn ein system newydd, Y Porth.

Y Porth

 

Digwyddiadau Ieuenctid a Cymuned

Cofrestrwch ar gyfer digwyddiadau a gweithgareddau'r Adran Ieuenctid a Chymuned yma.

Cofrestrwch yma

 

Chwaraeon

Gwybodaeth bellach am glybiau, digwyddiadau a chystadlaethau chwaraeon yr Urdd.

Chwaraeon yr Urdd

Hysbys

#Urdd100

Cliciwch yma i gofrestru i ymuno ym mharti pen-blwydd yr Urdd yn 100 ar 25 Ionawr 2022 - a helpwch ni yn ein hymgais am ddau deitl Guinness World Records™!

Delwedd Parti 100 - Templed Parti_Sgwar CC-10.png

Aelodaeth 2021-22 ar agor!

Ymunwch â'r 55,000 o bobl ifanc rhwng 8 a 25 oed sy'n aelodau o'r Urdd bob blwyddyn.

Ymaelodwch YMA

 

C100 delweddau digidol-04.jpg

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Mari Wyn Williams

Mari Wyn Williams

Swyddog Celfyddydau a'r Gwersylloedd - Ynys Môn T 07500607401 E mariwyn@urdd.org
Osian Rhys

Osian Rhys

Swyddog Ieuenctid - Ynys Môn E osianrhys@urdd.org
Gwenan Môn Williams

Gwenan Môn Williams

Swyddog Dablygu Chwaraeon Eryri a Mȏn T 07484522395 E gwenanmon@urdd.org
Rhys Evans

Rhys Evans

Swyddog Datblygu Chwaraeon Eryri / Ynys Môn T 07812391183 E rhysevans@urdd.org