Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Clwb Athletau Cefni

Clwb Athletau Cefni

25/03/2019 Canolfan Hamdden Plas Arthur
Pel Droed Merched

Pel Droed Merched

25/03/2019 Cae 3G Plas Arthur, 1 Glanhwfa Rd, Llangefni
Eisteddfod Dawns a Theatr

Eisteddfod Dawns a Theatr

25/03/2019 Ysgol Syr Thomas Jones
Clwb Pel-droed bach Borth Oed 3 i 6

Clwb Pel-droed bach Borth Oed 3 i 6

26/03/2019 Canolfan Hamdden Borth

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Taith Eidal Ynys Môn 2019

Gwyliau hâf i aelodau blynyddoedd 9 a 10. Amser yn Venice, ac ardal Llyn Garda. cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Taith Llundain Ynys Môn

Taith dros nos i Luindain,  Ebrill 2019 am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org