Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Cystadleuaeth Pêl rwyd Cynradd

Cystadleuaeth Pêl rwyd Cynradd

22/01/2020 Canolfan Hamdden, Plas Arthur, Llangefni
Pel Droed Merched Cybi

Pel Droed Merched Cybi

22/01/2020 Cae Bob Tywydd Millbank
Athletau Cybi

Athletau Cybi

23/01/2020 Canolfan Hamdden Caergybi
Clwb Pêl rwyd Borth

Clwb Pêl rwyd Borth

23/01/2020 Canolfan Hamdden David Hughes

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

PWYSIG - Eisteddfodau 2020

Cyfrifoldeb y cystadleuydd yw sicrhau yr hawl i berfformio unrhyw ddarn o waith hunan-ddewis gan gyhoeddwr y gwaith. Mae hyn hefyd yn wir am gerddoriaeth cystadlaethau dawns.  Ceir arweiniad pellach trwy gysylltu a'r swyddfa.


Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Taith Catalunya, Sbaen Ynys Môn 2020

Gwyliau hâf 2020 i aelodau blynyddoedd 9 a 10. Amser yn Barcelon a'r ardal. cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org
Elen Jones

Elen Jones

Prentis Gwaith Ieuenctid T 01407470010 E elenjones@urdd.org