Digwyddiadau ar y Gweill
Ynys Môn

Cyfarfod Fforwm Ieuenctid

Cyfarfod Fforwm Ieuenctid

03/09/2019 Ysgol Uwchradd Bodedern
Pel-Droed Merched Cefni

Pel-Droed Merched Cefni

09/09/2019 Cae 3G Plas Arthur
Pel-Droed Merched Cefni

Pel-Droed Merched Cefni

09/09/2019 Cae 3G Plas Arthur
Athletau Cefni

Athletau Cefni

09/09/2019 Plas Arthur

Arweinyddion ac athrawon yn unig

I gofrestru eich cangen am weithgaredd yn y Rhanbarth, cliciwch y ddolen i fewngofnodi.

Cofrestru Nawr!

Hysbys

Canlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019

Cliciwch yma i weld holl ganlyniadau Eisteddfodau Cylch a Rhanbarth 2019!

Taith Eidal Ynys Môn 2019

Gwyliau hâf i aelodau blynyddoedd 9 a 10. Amser yn Venice, ac ardal Llyn Garda. cliciwch YMA am fwy o wybodaeth.

Taith Llundain Ynys Môn

Taith dros nos i Luindain,  Ebrill 2019 am fwy o wybodaeth cliciwch yma

Eich staff rhanbarthol

Cyfeiriad

Urdd Gobaith Cymru, Ysgol Uwchradd Bodedern, Bodedern, Ynys Môn, LL65 3SU

Ffôn Swyddfa : 01407 470010

Eryl Williams

Eryl Williams

Uwch Swyddog Datblygu T 01407 470 010 E eryl@urdd.org
Lowri Turner

Lowri Turner

Swyddog Ieuenctid Ynys Môn T 01407 470 010 E lowriturner@urdd.org
Carol Jones

Carol Jones

Swyddog Gweinyddol Ynys Môn T 01407 470 010 E carol@urdd.org