Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd

 

Mae Cyrsiau Cymraeg Bob Dydd yn rhoi cyfle i ddysgwyr ifanc Cymru dreulio amser yn un o Wersylloedd yr Urdd i allu mwynhau’r holl weithgareddau, profi anturiaethau, ymarfer eu Cymraeg ar lafar gyda staff a bobl ifanc o bob cwr o Gymru. Yn o gystal a chael gwario amser mewn cymunedau Cymreig fel Y Bala a Llanuwchllyn, a chael dysgu am hanes yr ardal yn ogystal a'r Urdd.

 

Dyma ddyfyniad oddiar ein cwrs fis Ebrill 2019;

 DWINCA~1.PNG

 

Bydd Cwrs nesaf Cymraeg Bob Dydd fis Hydref 25-28ain 2019

 

Dyddiadau cyrsiau Cymraeg Bob Dydd ar gyfer 2020 yw'r 14eg - 18fed o Chwefror ac y 3ydd-6ed o Ebrill, yng Nglan Llyn.

 

 

PATAGONIA 2020

 

Mae cyfle anhygoel o arbennig i unigolyn sydd yn dysgu Cymraeg ym mlwyddyn 12 i fynd i Batagonia fis Hydref 2020 hefo chriw yr Urdd i wirfoddoli.

 

Mae’r prosiect wedi bod yn rhedeg ers 2008, ac mae’r bobol ifanc sydd wedi mynychu yn y gorffennol wedi cael profiadau bythgofiadwy. Ar ben hynny, rydym ni fel mudiad wedi gweld effaith gadarnhaol ar y Gymraeg ym Mhatagonia ac ar agwedd y bobl ifanc o Gymru at yr iaith.

 

A dyma pam eleni,  am y tro cyntaf erioed mae Llywodraeth Cymru yn cynnig cyfle arbennig i unigolyn sydd wedi bod yn rhan o brosiect Cymraeg Bob Dydd sydd yn dysgu’r Gymraeg fynd draw gyda’r criw i Batagonia.

 

Yn flynyddol, mae’r bobl ifanc yn datblygu sgiliau, yn gwneud ffrindiau gyda siaradwyr Cymraeg ar ochr arall y byd, yn cyflawni gwaith gwirfoddol a chymryd rhan mewn Eisteddfod a llawer mwy!

 

Mae’r cyfle yma yn bennaf ar gyfer disgybl presennol yn bl.12, ond os oes gan ddisgybl yn bl.13 ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y daith, mae croeso iddynt gyflwyno cais.

 

Er mwyn gwneud cais, gyrrwch y ffurflen hon yn ol unai at cymraegbobdydd@urdd.org neu elerimai@urdd.org

Ffurflen_Gais_Taith_Patagonia_2020 DWYIEITHOG.doc