Amdanom ni

Mae'r Urdd yn hynod o ffodus o'u gwirfoddolwyr sy'n rhoi eu hamser i gefnogi gweithgareddau’r Urdd. Mae hyd at 10,000 o bobl yn gwirfoddoli i'r Urdd bob blwyddyn. Yn feirniaid Eisteddfod, yn hyfforddwyr pêl-droed, cerdd dant neu lefaru, yn athrawon, rhieni, cyn-aelodau, arweinwyr aelwyd neu’n bobl ifanc... Hebddynt, ni fyddai’r Urdd yn bodoli yn ei ffurf bresennol, ac mae ein diolch iddynt yn ddirfawr. Os hoffech gefnogi gwaith yr Urdd yn eich ardal leol...

Cofrestru Diddordeb

Ymgeisiwch i fod yn un o wirfoddolwyr Chwaraeon yr Urdd

Cofrestru

Mae gan yr Urdd nifer o bolisïau er mwyn cynorthwyo staff a gwirfoddolwyr drwy eu gwaith.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth.