GWIRFODDOLI GYDA NI

 

Rydym yn ddiolchar iawn o gael gwirfoddolwyr i'n cynorthwyo, rydym wedi derbyn sawl un o'r Brifysgol sydd eisiau gwella'u Cymraeg a chael y profiad o gyfrifoldeb. Rydym yn derbyn gwirfoddolwyr ar ein cyrsiau, teithiau, gweithdai, yn Eisteddfod Yr Urdd ac yn y gynhadledd sydd ddiwedd mis Chwefror yng Nghaerdydd.

Mae gwirfoddoli'n rhan mawr o waith yr Urdd, gyda channoedd yn gwirfoddoli bob blwyddyn.

Os oes diddordeb gennych wirfoddoli peidiwch oedi rhag cysylltu ar e-bost: cymraegbobdydd@urdd.org

Diolch i Lena a Llinos am wirfoddoli ar ein cwrs diweddaraf yng Nglan Llyn!

Buodd Lena yn Llundain hefyd a Cymraeg Bob Dydd fyn gynharach yn yflwyddyn i lansio Neges Heddwch ac Ewyllys da yr Urdd.

 

EAOvYkrXsAI6J3N.jpg