GWIRFODDOLI GYDA NI

Rydym yn ddiolchar iawn o gael gwirfoddolwyr i'n cynorthwyo, rydym wedi derbyn sawl un o'r Brifysgol sydd eisiau gwella'u Cymraeg a chael y profiad o gyfrifoldeb. Rydym yn derbyn gwirfoddolwyr ar ein cyrsiau, teithiau, gweithdai, yn Eisteddfod Yr Urdd ac yn y gynhadledd sydd ddiwedd mis Chwefror yng Nghaerdydd.

Mae gwirfoddoli'n rhan mawr o waith yr Urdd, gyda channoedd yn gwirfoddoli bob blwyddyn.

Os oes diddordeb gennych wirfoddoli peidiwch oedi rhag cysylltu ar e-bost: ieuenctid@urdd.org

DIOLCH i Lena a Llinos am wirfoddoli ar ein cwrs diweddaraf yng Nglan Llyn!

Buodd Lena yn Llundain hefyd a Cymraeg Bob Dydd fyn gynharach yn yflwyddyn i lansio Neges Heddwch ac Ewyllys da yr Urdd.

EAOvYkrXsAI6J3N.jpg

GWIRFODDOLI YN YR EISTEDDFOD

Diolch o galon i'r criw brwdfrydig yma am ein cynorthwyo yn nghaffi'r Pierhead yn ystod yr Eisteddfod hefyd. Buodd Jack (penna'r chwith) yn gwirfoddoli gyda ni ar gwrs Cymraeg Bob Dydd eleni hefyd.

gwirfoddoli yn yr eisteddfod.jpg