Fforymau Ieuenctid

Mae yna Fforwm Ieuenctid ym mhob rhanbarth yng Nghymru. Mae cynrychiolaeth o bob fforwm yn cynrychioli eu rhanbarth ar y bwrdd cenedlaethol, sef Bwrdd Syr IfanC. Mae’r fforymau yn gyfle gwych i drafod materion sy’n poeni pobl ifanc yn eu hardaloedd ynghyd â chyfrannu tuag at weledigaeth yr Urdd.

cynhadledd-64.jpg

Rôl y fforwm:

  • Trafod beth sy’n bwysig i bobl ifanc a chyfle i leisio eu barn ar bethau sy’n eu heffeithio yn lleol ac yn genedlaethol.
  • Rhoi barn ac ymateb pobl ifanc ar waith yr Urdd yn Rhanbarthol.
  • Cynnig syniadau ar sut i adeiladu ar waith yr Urdd.
  • Cyfle i wneud gwaith elusennol.
  • Cael lle ar Fwrdd Syr IfanC fel chynrychiolydd rhanbarthol.
  • Cyfle i wneud gwahaniaeth yn dy gymuned leol.

Os am fwy o wybodaeth am eich Fforwm Ieuenctid leol, cysylltwch â'ch swyddog datblygu. I ddewis eich ardal cliciwch yma