Beth yw Yr Awr Fawr?

Mae'r Awr Fawr yn gyfle i blant cynradd ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

Oes mae angen i chi fod yn aelod o'r Urdd i gymryd rhan yn Yr Awr Fawr. Ond peidiwch â phoeni gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fawr am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Cacennau Gri i Ddydd Gwyl Dewi

Nos Fawrth, 23 Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Mae bron yn Dydd Gŵyl Dewi, beth am ymuno gyda ni i ddysgu sut mae gwneud cacennau gri!

 

Cofrestru

Sesiwn Clocsio

Nos Fawrth, 2 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Cyfle i chi ddysgu sgil newydd a symud y traed mewn sesiwn clocsio.

 

Cofrestru

Cwis Kahoot

Nos Fawrth, 9 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Cwis yn llawn hwyl i bawb allu mwynhau a chymryd rhan.

Cofrestru

Sesiwn Drama

Nos Fawrth, 16 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Eisiau bod ar y sgrin fawr neu ar lwyfannau Cymru? Dewch i ymuno a’r sesiwn drama yma i weld os mae actio yw’r peth i ti.

 

Cofrestru

Celf a Chrefft

Nos Farwth, 23 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Teimlo’n greadigol? Yna ymuna gyda’r sesiwn celf a chrefft pasg.

Cofrestru

Eisteddfod Dwl

Nos Fawrth, 30 Mawrth 2021

5:00 - 6:00

Mae mis Mawrth yn golygu un peth sef Eisteddfodau felly ymuna gyda ni yn yr Eisteddfod hwyl yma. Mi fydd yn llawn hwyl a sbri!

Cofrestru