Beth yw Yr Awr Fawr?

Mae'r Awr Fawr yn gyfle i blant cynradd ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

Oes mae angen i chi fod yn aelod o'r Urdd i gymryd rhan yn Yr Awr Fawr. Ond peidiwch â phoeni gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fawr am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Sesiwn 2 Xplore

Nos Fawrth, 19 Ionawr 2021

5:00 - 6:00

Sesiwn wedi ei arwain gan Xplore.

Byddwch yn dysgu am Y Ddaear, y Môr, Newid Hinsawdd, a Bioamrywiaeth, a lloerenni.

Cofrestru

Crefft Santes Dwynwen

Nos Fawrth, 26 Ionawr 2021

5:00 - 6:00

Ymunwch gyda ni i greu addurniadau cariadus i ddathlu Diwrnod Santes Dwynwen!

 

Cofrestru

Sesiwn 3 Xplore

Nos Fawrth, 2 Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Sesiwn wedi ei arwain gan Xplore.

Byddwch yn dysgu am Y Ddaear, y Môr, Newid Hinsawdd, a Bioamrywiaeth, a lloerenni.

Cofrestru

Sesiwn 4 Xplore

Nos Fawrth, 09 Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Sesiwn wedi ei arwain gan Xplore.

Byddwch yn dysgu am Y Ddaear, y Môr, Newid Hinsawdd, a Bioamrywiaeth, a lloerenni.

Cofrestru

Crefft Dydd Gwyl Dewi

Nos Fawrth, 16 Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Ymunwch gyda ni i greu addurniadau i ddathlu Dydd Gwyl Dewi!

 

Cofrestru

Cacennau Gri i Ddydd Gwyl Dewi

Nos Fawrth, 23 Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Mae bron yn Dydd Gŵyl Dewi, beth am ymuno gyda ni i ddysgu sut mae gwneud cacennau gri!

 

Cofrestru