Beth yw Yr Awr Fawr (D)?

Mae'r Awr Fawr (D) yn gyfle i ddysgwyr a siaradwyr ail-iaith oed cynradd ddod at ei gilydd i ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a diogel tu allan ir dosbarth. Bydd staff cyfeillgar yr Urdd yn croesawu plant i'r sesiynau ar Zoom am awr o weithgaredd hwyl gyda ffrindiau hen a newydd!

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

O fis Hydref, bydd sesiynau Awr Fawr ar gyfer aelodau'r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw'n aelodau trwy sesiynau mis Medi i roi blas i chi o'r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fawr am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Santes Dwynwen

Dydd Llun, 25 Ionawr 2021

12:00 - 13:00yh

Cyfle i ddysgu mwy am Sant y cariadon yng Nghymru, Santes Dwynwen.

Cofrestru

Gemau

Dydd Llun 1 Chwefror

12:00 - 13:00yp

 

Ymunwch a ni am awr o hwyl yn gwneud gemau amrywiol

Cofrestru

Celf a Chrefft

Dydd Llun, 8 Chwefror

12:00 - 13:00yh

Ymunwch a ni am awr o hwyl yn gwneud Celf a Chrefft

Cofrestru

Crempogau

Dydd Llun, 15 Chwefror 2021

12:00 - 13:00yh

Dewch i dysgu sut i wneud crempog blasus

Cofrestru

Helfa Drysor

Dydd Llun, 22 Chwefror 2021

12:00 - 13:00yh

Hwyl yn dod o hyd i bethau o amgylch y ty.

Cofrestru