Beth yw Yr Awr Fwy?

Mae'r Awr Fwy yn gyfle i bobl ifanc oed 11+ ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

O fis Tachwedd, bydd sesiynau Awr Fwy ar gyfer aelodau'r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw'n aelodau trwy sesiynau mis Medi a Hydref i roi blas i chi o'r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fwy am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Clwb Cerddoriaeth

Nos Iau, 21 Ionawr 2021

5:00 - 6:00

Dyma'r cyfle i sgwrsio am y caneuon rwyt ti'n hoffi gyda pobl o'r un feddwl. Ymunwch a'r clwb!

Cofrestru

Cogurdd!

Nos Iau, 28 Ionawr 2021

5:00 - 6:00

Dewch i goginio a gwneud llanast yn y gegin!

Cofrestru

Origami Crysau Rygbi

Nos Iau, 4ydd Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Celf A Chrefft! Origami ar y themau Rygbi yn barod am y 6 Gwlad!

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Iau, 11 Chwefror 2021

5:00 - 6:00

Dewch i sgwrsio a gwrando ar ganeuon o bob math gyda pobl ifanc eraill!

Cofrestru