Gwirfoddoli

Mae gennym nifer helaeth o gyfleoedd gwirfoddoli o fewn y mudiad.

Cynorthwyo gyda:

  • Clybiau/Adrannau/Aelwydydd yr Urdd
  • Clybiau a Gweithgareddau Chwaraeon
  • Teithiau un dydd a thramor
  • Eisteddfod yr Urdd yn eich ardal
  • Gwersylloedd yr Urdd fel SWOG

Am fwy o wybodaeth cysylltwch ag Eleri Mai elerimai@urdd.org  / 02920 635 682 neu eich Swyddog Datblygu / Chwaraeon lleol i drafod y cyfleoedd ymhellach.