Beth yw Yr Awr Fawr (D)?

Mae'r Awr Fawr (D) yn gyfle i ddysgwyr a siaradwyr ail-iaith oed cynradd ddod at ei gilydd i ymarfer eu Cymraeg mewn awyrgylch hwyliog a diogel tu allan ir dosbarth. Bydd staff cyfeillgar yr Urdd yn croesawu plant i'r sesiynau ar Zoom am awr o weithgaredd hwyl gyda ffrindiau hen a newydd!

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

O fis Hydref, bydd sesiynau Awr Fawr ar gyfer aelodau'r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw'n aelodau trwy sesiynau mis Medi i roi blas i chi o'r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fawr am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Gweithdy Uwchgylchu

Nos Fawrth, 27 Hydref
5:00 - 6:00

Oes gen ti hen grys-t neu hen trowsys? 
Eisiau dysgu sut i uwchgylchu nhw?

 

Cofrestru

PWYSIG!

Mae diwrnod ac amser Yr Awr Fawr : D yn newid o fis Tachwedd. Ymunwch yn yr hwyl bob nos Lun am 5!

 

Am ofyn cwestiwn?

cysylltwch!

Creu Torch Pabi

Nos Lun, 2 Tachwedd

5:00-06:00

Defnyddio hen boteli pop i greu torch o flodau pabi at ddydd Sul y cofio (8fed). Bydd angen poteli pop plastig, paent coch, gwyrdd a du, siswrn, cortyn a hen 'hanger' dillad gwifren.

Cofrestru

Bingo!

Nos Lun, 9 Tachwedd

5:00-6:00

Ymunwch â ni am noson Bingo!

Cofrestru

Coginio

Nos Lun, 16 Tachwedd

5:00-6:00

Yn ystod y sesiwn yma, bydd Nia yn dangos i ni sut i wneud rhai o'i hoff ddanteithion!

Cofrestru

Y Cwis MAWR

Nos Lun, 23 Tachwedd

05:00-6:00

Dyma noson y cwis MAWR! Byddi di'n gwybod yr atebion i gyd? Pwy fydd yn cipio'r goron? Ymunwch, a falle taw ti fydd!

Cofrestru