Beth yw Yr Awr Fwy?

Mae'r Awr Fwy yn gyfle i bobl ifanc oed 11+ ddod at ei gilydd mewn awyrgylch diogel dros Zoom gyda staff cyfeillgar yr Urdd i gymryd rhan mewn gweithgareddau hwyliog gyda ffrindiau hen a newydd.

Oes rhaid bod yn aelod o'r Urdd?

O fis Tachwedd, bydd sesiynau Awr Fwy ar gyfer aelodau'r Urdd yn unig. Mae croeso mawr i bawb nad ydyn nhw'n aelodau trwy sesiynau mis Medi a Hydref i roi blas i chi o'r sesiynau, ac i roi amser i chi benderfynu a ydych chi am ymuno fel aelod. Gallwch ymuno ar-lein yn hawdd yma.

Faint yw'r sesiynau?

Mae holl sesiynau Yr Awr Fwy am ddim i aelodau'r Urdd.

Calendr

Cofrestra ar unrhyw ddigwyddiad sydd o ddiddordeb i ti. Wedi i ti gofrestru, ar ddiwrnod y digwyddiad fe fyddi di'n derbyn linc a chyfrinair i gael mynediad!

Colur Calan Gaeaf

Nos Fercher, 21 Hydref

06:15 - 7:15

Heno, rydym yn mwynhau cwmni Annie Maycox. Mae Annie yn artist colur proffesiynnol yn y byd teledu a ffilm. Mae yma heno i roi tips i ni ar sut i wneud y colur a paent gwyneb perffaith ar gyfer noson Calan Gaeaf!

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Fercher, 28 Hydref

06:15 - 07:15

 

Dyma'r cyfle i sgwrsio am y caneuon rwyt ti'n hoffi gyda pobl o'r un feddwl. Ymunwch a'r clwb!

Cofrestru

PWYSIG!

Mae'r Awr Fwy yn symud! O fis Tachwedd ymlaen, ymunwch â ni yn ein cartref newydd, bob nos Iau am 6yh!

 

Cwestiwn?

cysylltwch!

Noson Gemau

Nos Iau, 5 Tachwedd 2020

6:00 - 7:00

Ymunwch â Siôn am noson o hwyl yn chwarae gemau. Cyfle i sgwrsio, chwerthin a creu ffrindiau newydd!

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Iau, 12 Tachwedd 2020

6:00 - 7:00

Hoffi cerddoriaeth?  Eisiau'r cyfle i drafod bandiau a chaneuon gyda pobl o'r un feddwl?  Ymunwch gyda Marged a Lewys!

Cofrestru

Patagonia

Nos Iau, 19 Tachwedd 2020

6:00 - 7:00

Yn y sesiwn yma bydd Sinead yn sgwrsio am ei phrofiad o fyw allan ym Mhatagonia am flwyddyn. Ymunwch â ni i glywed hanesion ac i weld lluniau.

Cofrestru

Clwb Cerddoriaeth

Nos Iau, 26 Tachwedd 2020

6:00 - 7:00

Dyma'r cyfle i sgwrsio am y caneuon rwyt ti'n hoffi gyda pobl o'r un feddwl. Ymunwch a'r clwb!

Cofrestru