Rho gynnig ar groesair, coginia rysait CogUrdd, neu dysga'r geiriau i Hei, Mistar Urdd! 

Bydd y dudalen yma'n cael ei diweddaru'n gyson gyda gweithgareddau newydd i ti fwynhau dan do. Cofia ddod yn ôl i weld be sy'n newydd!

Coronafeirws (Covid-19)

Gwybodaeth, cefnogaeth a be fedri di wneud.

Sut i beidio poeni?

Awgrymiadau ar sut i beidio poeni'n ormodol gan Meic Cymru.

Mynd i wefan Meic

Cyngor

Cyngor gan Newsround os ydi'r newyddion yn dy boeni.

Mynd i Newsround

Meic Cymru yw'r linell gymorth gwybodaeth, cyngor ac eiriolaeth i blant a phobl ifanc hyd at 25 oed yng Nghymru. Gwyliwch y fideo i ddysgu pam ddylai plant a phobl ifanc gysylltu â Meic.