Adnoddau Rhifedd

Gallwch bori drwy'r pecyn cyflawn neu'r isadrannau i ffeindio pwnc penodol. Gallwch hefyd lawr-lwytho'r pecynnau neu’r isadrannau penodol o'r pecyn drwy glicio ar y symbol lawr-lwytho ar ben y pecyn.

Cliciwch ar y botymau isod i weld ac i lawr-lwytho'r pecyn o’ch dewis.

Mae recordiadau i gyd-fynd gyda rhai o bynciau'r adnodd digidol ar gael am ddim, mae'r rhain i'w gweld ar waelod y dudalen ynghyd â trawsgrifiad.

 

Dulliau Ysgrifenedig

AGOR
 

Ffracsiynau a Degolion

AGOR
 

Canrannau

AGOR
 

Cymarebau a Graddfa

AGOR
 

Unedau Mesur

AGOR
 

Siapau

AGOR
 

Darllen Cyflwyno Data

AGOR
 

Ystadegau

AGOR
 

Tebygolrwydd

AGOR

Pecyn Cyfrifo a Phecyn Atebion

Rydym wedi creu pecyn ar wahân er mwyn i ddysgwyr wneud eu gwaith cyfrifo yn ddigidol - 'Pecyn Cyfrifo'. Mae hefyd pecyn atebion wedi'u creu eich mwyn i chi wirio eu gwaith - 'Pecyn Atebion'. Cliciwch arnynt isod er mwyn eu lawr-lwytho.

 

PECYN CYFRIFO PECYN ATEBION

 

GWYLIO SESIYNAU'R HWB!

Trawsgrifiadau isod. 

 
 
 

Adio a Thynnu

Gwylio'r sesiwn

Trawsgrifiad:

Adio a Thynnu                  |                 Lluosi                      |             Rhannu

NÔL