Neges Heddwch ac Ewyllys Da 2019 - Llais

Lluniwyd Neges Heddwch ac Ewyllys Da yr Urdd eleni gan bobl ifanc sy'n aelodau o Fwrdd Syr IfanC a Chynllun Cymraeg Bob Dydd.

Daeth y criw at ei gilydd i drafod y thema 'Llais' mewn gweithdy arbennig, gan benderfynu eu bod am ddefnyddio'r cyfle eleni i godi eu Llais a sefyll gyda plant a phobl ifanc yng Nghymru ac ar draws y byd sydd yn dioddef o drais - trais cyllyll, trais gynnau a thrais drwy ryfel.  

Rhannu'r Neges - 17 Mai 2019

Rhannir y Neges gyda'r byd ben bore ar Fai 17 eleni.Edrychwch allan amdani ar y cyfryngau cymdeithasol, yma ar y wefan ac ar e-bost.

Bydd fersiwn ffilm fer a phoster. GOFYNNWN i chi eu rhannu dros eich cyfryngau cymdeithasol, e-bost a hyd yn oed drwy'r post! 

Mae'r poster bellach ar gael i'w lawrlwytho ar ochr dde y dudalen hon.

  • RHANNWCH hi gyda'ch ffrindiau yma yng Nghymru ac ar draws y byd, gan ofyn am ymatebion bob tro.
  • ANOGWN chi i YMATEB i'r Neges ar ffurf fideo, sain, llythyr, darlun, hun-lun - sut bynnag rydych chi eisiau!
  • COFIWCH DDEFNYDDIO #HEDDWCH2019 NEU E-BOSTIO NI AR heddwch@urdd.org GYDA'CH YMATEBION. 

 

 

Cefndir a Hanes y Neges

Ers 1922 mae’r broses o anfon neges ar ran bobl ifanc Cymru i bobl ifanc yng ngweddill y byd wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol.  Rhoddwyd y cyfrifoldeb ym mhumdegau’r ganrif ddiwethaf i Urdd Gobaith Cymru gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Da, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg yn 1899. Ers hynny mae grwpiau o bobl ifanc wedi derbyn y cyfrifoldeb i greu’r neges, ei pherfformio ynghyd â’i chyfieithu i nifer fawr o ieithoedd i’w dosbarthu i bobl ifanc y byd.4 poster.jpg

Eleni mae Neges Heddwch ac Ewyllys Da Urdd Gobaith Cymru yn 97 mlwydd oed, ac ers 1922 mae’r neges wedi bod yn ysgogi ac yn ysbrydoli gweithgarwch dyngarol a rhyngwladol yr Urdd. Anfonwyd y neges gyntaf gan Y Parch Gwilym Davies o Gwm Rhymni. Roedd yn heddychwr mawr ac yn flaenllaw wrth sefydlu Undeb Cymreig y Cenhedloedd Unedig ac yn ddiweddarach UNESCO. Credai mewn dod â phlant y cenhedloedd ynghyd, ac fe benderfynnodd Syr Ifan y dylai’r Urdd ymuno gyda’r fenter o gyhoeddi’r neges er mwyn dileu’r anwybodaeth a’r rhagfarnau a oedd yn bodoli rhwng cenhedloedd y byd. Darlledwyd y neges am y tro cyntaf ar y BBC World Service ym 1924 ac erbyn heddiw mae’r neges yn ymddangos mewn sawl iaith ar y we, ac yn cyrraedd pedwar ban byd. Yn y 50au rhoddwyd cyfrifoldeb i’r Urdd i gyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da yn flynyddol ar ddydd Ewyllys Da, 18 Mai, sef dyddiad y gynhadledd heddwch gyntaf yn yr Hâg ym 1899.

Os am weld mwy o ddelweddau hanesyddol ym ymwneud gyda'r Neges Heddwch, ewch i Casgliad y Werin