Ymaelodi dy hun, dy blant neu deulu gyda'r Urdd

Cyn ymaelodi dy hun neu dy blant gyda’r Urdd, bydd gofyn i ti greu cyfri o fewn ein system ar-lein, Y Porth.