Llyfrgell Adnoddau

Dyma ein llyfrgell o wybodaeth a dogfennau defnyddiol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â ni helo@urdd.org

Neges gan y Prif Weithredwr, Mawrth 2021.pdf

Adroddiad gan Brif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, ym mis Mawrth 2021 - flwyddyn yn union ers cau gwasanaethau'r Urdd o ganlyniad i’r pandemig.

Lawrlwytho »

Urdd Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Cynllun Corfforaethol 2019 - 2022

Lawrlwytho »

Erthyglau

Erthyglau Cymdeithasu Cwmni Urdd Gobaith Cymru

Lawrlwytho »

Memorandwm

Memorandwm Cymdeithasu Urdd Gobaith Cymru

Lawrlwytho »

Asesiad Effaith Economaidd yr Urdd 2018

Adroddiad a gomisiynwyd i asesu gwerth economaidd yr Urdd yng Nghymru yn 2017-18

Lawrlwytho »

Cynllun Corfforaethol 2016-2019.pdf

Cynllun Corfforaethol yr Urdd o 2016 tan 2019

Lawrlwytho »

Bwlch Rhwng Rhywiau Datganiad y we 2018 (Cymraeg).pdf

Datganiad gan yr Urdd yn adrodd am y bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Cyhoeddwyd 4 Ebrill 2019

Lawrlwytho »

Partneriaeth Strategol rhwng Urdd Gobaith Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfen sy'n amlinellu partneriaeth rhwng yr Urdd a Chymdeithas Lywodraeth Leol Cymru

Lawrlwytho »

Canllawiau Brand yr Urdd 2019

Fersiwn diweddaraf o ganllaw brandio yr Urdd, yn cynnwys gwybodaeth am ddefnydd o'n logo, delweddau a iaith

Lawrlwytho »