Llyfrgell Adnoddau

Dyma ein llyfrgell o wybodaeth a dogfennau defnyddiol. Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch cysylltwch â ni helo@urdd.org

Adnoddau addysgol am waith a hanes yr Urdd

CLICIWCH YMA am fynediad i gasgliad o adnoddau addysgol i’r sector cynradd, cyfrwng Cymraeg a chyfrwng Saesneg, yn hyrwyddo ymwybyddiaeth o waith amrywiol yr Urdd a’i hanes.

Pecyn Brandio Canmlwyddiant

CLICIWCH YMA i gael mynediad at a lawrlwytho pecyn brandio canmlwyddiant yr Urdd, sy'n cynnwys ein logo, canllawiau brand a delweddau defnyddiol

Canllawiau Brand yr Urdd 2021-22

Fersiwn diweddaraf o ganllaw brandio yr Urdd, yn cynnwys gwybodaeth am ddefnydd o'n logo, delweddau a iaith

Lawrlwytho »

Neges gan y Prif Weithredwr, Mawrth 2021.pdf

Adroddiad gan Brif Weithredwr yr Urdd, Siân Lewis, ym mis Mawrth 2021 - flwyddyn yn union ers cau gwasanaethau'r Urdd o ganlyniad i’r pandemig.

Lawrlwytho »

Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau (2020).pdf

Adroddiad gan Urdd Gobaith Cymru ynglyn â'r Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau.

Lawrlwytho »

Urdd Cynllun Corfforaethol 2019-2022

Cynllun Corfforaethol 2019 - 2022

Lawrlwytho »

Asesiad Effaith Economaidd yr Urdd 2018

Adroddiad a gomisiynwyd i asesu gwerth economaidd yr Urdd yng Nghymru yn 2017-18

Lawrlwytho »

Cynllun Corfforaethol 2016-2019.pdf

Cynllun Corfforaethol yr Urdd o 2016 tan 2019

Lawrlwytho »

Partneriaeth Strategol rhwng Urdd Gobaith Cymru a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

Dogfen sy'n amlinellu partneriaeth rhwng yr Urdd a Chymdeithas Lywodraeth Leol Cymru

Lawrlwytho »

Erthyglau

Erthyglau Cymdeithasu Cwmni Urdd Gobaith Cymru

Lawrlwytho »

Memorandwm

Memorandwm Cymdeithasu Urdd Gobaith Cymru

Lawrlwytho »