Cyfarwyddwyr yr Urdd

Mae gan yr Urdd dîm o uwch reolwyr sy'n cyfarfod fel Bwrdd Rheolwyr yn fisol. Mae’r Rheolwyr yn trafod a chwrdd â’u timau yn rheolaidd i sicrhau rhediad llyfn y mudiad

Siân Lewis

Siân Lewis

Prif Weithredwr

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan Mileniwm Cymru Bae Caerdydd CF10 5AL

T: 02920 635689
E: E-bostiwch Fi »

Mali Thomas

Mali Thomas

Cyfarwyddwr Cyfathrebu a Materion Rhyngwladol

Swyddfa'r Urdd, Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

T: 02920 635695
E: E-bostiwch Fi »

Gary Lewis

Gary Lewis

Cyfarwyddwr Chwaraeon

Swyddfa'r Urdd, 14 Lambourne Crescent, Parc Busnes Caerdydd, Caerdydd, CF14 5GG

T: 02922 405 335
E: E-bostiwch Fi »

Siân Eirian

Siân Eirian

Cyfarwyddwr dros dro yr Eisteddfod a'r Celfyddydau

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

T: 01678 541014
E: E-bostiwch Fi »

Huw Antur Edwards

Huw Antur Edwards

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Glan-llyn

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Glan-llyn, Llanuwchllyn, Bala, Gwynedd, LL23 7ST

T: 01678 541000
E: E-bostiwch Fi »

Ceren Roberts

Ceren Roberts

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Caerdydd

Gwersyll yr Urdd Caerdydd Canolfan y Mileniwm, Plas Bute, Caerdydd, CF10 5AL

T: 02920 635672
E: E-bostiwch Fi »

Lowri Jones

Lowri Jones

Cyfarwyddwr Gwersyll yr Urdd Llangrannog

Swyddfa'r Urdd, Gwersyll Llangrannog, Llandysul, Ceredigion, SA44 6AE

T: 01239 652144
E: E-bostiwch Fi »

Sian Rogers

Sian Rogers

Cyfarwyddwr Ieuenctid a Chymuned

Swyddfa'r Urdd, Uned 2, Ty Panton, Neuadd Panton, Dinbych, LL16 3TL

T: 01745 818 600
E: E-bostiwch Fi »