Maes Carafanau a Gwersylla

Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig Maes Carafanau a Gwersylla sydd o fewn pellter cerdded i faes yr Eisteddfod.

Er mwyn archebu safle mae'n rhaid:

  1. Creu cyfrif ar Y Porth (os nad oes gen ti un yn barod)
  2. Dewis opsiwn 'archebu safle gwersylla yn Eisteddfod yr Urdd'
  3. Creu a chwblhau proffil
  4. Dewis opsiwn 'Archebu safle carafan neu wersylla'
Archebu Lle

Glampio

Awydd Glampio yn Eisteddfod yr Urdd? Clicia yma am fwy o wybodaeth!

Glampio
Cyfarwyddiadau Cofrestru Rheolau a Chanllawiau Carafan a Gwersylla

Aros yn yr ardal

Chwilio am rhywle yn y cyffiniau i aros yn ystod yr Eisteddfod?

Gweld..

Mwy am Maldwyn..

Am fwy o lefydd aros ac am yr ardal

Gweld..