Mae Eisteddfod yr Urdd yn cynnig y cyfle i ddysgwyr gystadlu yn flynyddol. Mae cystadlaethau Llefaru, Theatr, Côr a Cherdd Dant yn benodol ar gyfer unigolion, grwpiau a phartïon o ddysgwyr sydd yn dymuno cystadlu.

 

Sut i ynganu darnau'r dysgwyr?

 

Cliciwch isod i glywed recordiad i'ch helpu i ynganu geiriau darnau llefaru'r dysgwyr yn Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024:

 

136. Llefaru Unigol bl.2 ac iau (D) 137. Llefaru Unigol bl.3 a 4 (D) 138. Llefaru Unigol bl.5 a 6 (D) 143. Grŵp Llefaru bl.10 a dan 19 oed (D) Rheolau Llefaru