Dyma fydd y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988 a bydd wedi'i leoli ar gaeau Fferm Mathrafal, ger Meifod.

Mae disgwyl bydd yr Eisteddfod yn dod â 6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes rhwng 27 Mai – 1 Mehefin 2024.

Yn ystod yr ŵyl, bydd miloedd o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu ar lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau amrywiol eraill i bobl ifanc megis celf a dylunio, trin gwallt a harddwch, stand yp, creu ap a choginio.

 

Tocynnau Incwm Is

Mynediad am ddim i deuluoedd incwm is i Faes Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Mwy o wybodaeth
 

Tocynnau Eisteddfod yr Urdd 2024

Mae tocynnau Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024 ar werth!

Archebu Tocynnau!
 

Gŵyl Triban 2024

Y Lein-yp llawn a Tocynnau

Gweld yma
 

Aros yn yr Eisteddfod

Chwilio am rhywle i aros yn ystod yr wythnos?

Mwy
 

Gwirfoddoli gyda ni

Dewch i'n helpu yn ystod wythnos yr Eisteddfod!

Llenwi'r Ffurflen
 

Pryd mae pa gystadleuaeth?

Gweld yma
 

Sut i gyrraedd y Maes

Teithio i Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Gweld yma
 

Canlyniadau Celf a Chrefft

Cliciwch yma
 

Cwestiynau Cyffredin

Cwestiynau cyffredin am Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024

Gweld yma