Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus yn Neuadd Glantwymyn ar nos Fercher, Mehefin 19eg 2019, cyhoeddodd Urdd Gobaith Cymru mai Maldwyn fydd cartref Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn 2024.

Dyma fydd y tro cyntaf i Eisteddfod yr Urdd ymweld â Maldwyn ers 1988 a bydd wedi'i leoli ar gaeau Fferm Mathrafal, ger Meifod.

Mae disgwyl bydd yr Eisteddfod yn dod â 6 miliwn i’r economi leol a thua 90,000 o ymwelwyr yn ymweld â’r Maes rhwng 27 Mai – 1 Mehefin 2024.

Yn ystod yr ŵyl, bydd miloedd o blant a phobl ifanc o bob cwr o Gymru yn cystadlu am le ar lwyfan y pafiliwn, yn ogystal â chystadlaethau amrywiol eraill i bobl ifanc megis celf a dylunio, trin gwallt a harddwch, stand yp, creu ap a choginio.

Cofrestra i Gystadlu!

Mae'n amser cofrestru!

Cofrestra yma

Rhestr Testunau 2024

Pora trwy Rhestr Testunau Eisteddfod yr Urdd Maldwyn 2024!

Mwy..

Gwirfoddoli gyda ni

Dewch i'n helpu yn ystod wythnos yr Eisteddfod!

Llenwi'r Ffurflen

Stondinwyr 2024

Rhowch gais mewn am stondin ar Faes Eisteddfod yr Urdd 2024!

Llenwi'r Ffurflen

Aros yn yr Eisteddfod

Mae 'na opsiynau carafan, gwersylla a glampio!

Gweld..