Adeiladu Rafft

Tybed a fyddai gennych chi ddigon o ddychymyg i adeiladu rafft i’ch dal chi a holl aelodau eich tîm? Prawf yw hwn ar eich gallu i gyfathrebu yn effeithiol ac ar eich sgiliau gweithio fel tîm.

Nol