Canwio

Gall hyn amrywio o daith ar y llyn mewn canŵ agored tandem gyda ffrind, neu ar gyfer ychydig o hwyl fe ellir clymu’r canŵs at ei gilydd er mwyn creu un rafft fawr ar gyfer chwarae gemau.

Nol