Chwilio am ddiwrnod allan llawn hwyl i'r teulu?


Rydym yn cynnig Tocynnau Diwrnod ar gyfer teuluoedd ar Ddydd Sadwrn y 30ain o Fawrth! 

 

Dewis eang o weithgareddau a chinio twym!


Amser: 9:30-16:30


Pris:  O dan 3 oed: am ddim
          Plant 3-7: £25 y pen
          Plant 8+ ac oedolion: £40 y pen

 

I archebu lle ffoniwch 01239 652140 yn ystod oriau swyddfa arferol neu e-bostiwch Llangrannog@urdd.org