ORIAU AGOR


Tymor yr Haf 2024 - Mis Mawrth tan diwedd Hydref

  • Nos Lun: Agored i'r cyhoedd 17:00 - 21:00 (19:30 - 21:00 sgio rhydd / steil rhydd yn unig)

  • Nos Fawrth: Ar gau!

  • Nos Fercher: Ar gau!

  • Nos Iau: Ar gau!

  • Nos Wener: Ar gau!

  • Nos Sadwrn: Ar gau!

  • Prynhawn Sul: Agored i'r cyhoedd 14:00-17:00

 

Cysylltwch â ni cyn cychwyn ar eich taith i sicrhau ein bod ni ar agor: llethr@urdd.org | 01239 652 156 

 

Os hoffech archebu gwers yn y cyfnodau a nodir, cysylltwch a ni gyda'ch amser a dyddiad dewisol, nifer o bobl, enw, gallu e.e dechreuwyr, a rhif cyswllt: llethr@urdd.org / 01239652156

 Nid oes angen bwcio amser os ydych dim ond am dod am sgio rhydd.

Byw yn lleol? A fyddai’ch plentyn yn hoffi dysgu sgiliau sgïo neu fyrddio? Cysylltwch â ni am wybodaeth bellach.

Tocyn Sgïo
 
Oedolyn
Iau
Tocyn Tymor
£170
£150
Tocyn 1 awr
£10
£7
Tocyn 2 awr
£15
£12
Gwersi preifat a chyrsiau
 
Cyhoedd
Tocyn Tymor
Gwers Preifat (1 awr)
£25
£20
Bloc o wersi (x4)
£80
-
Bloc o wersi (x6)
£120
-
Clwb Sgïo Iau (8 x Sesiwn 1.5 awr)
£90
-