Hysbysiad preifatrwydd

Mae’r hysbysiad preifatrwydd hwn yn amlinellu sut mae’r Urdd yn defnyddio ac yn diogelu unrhyw wybodaeth a roddwch i’r Urdd.

Rydym wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Am gopi cyflawn o'n polisi cliciwch isod.

Hysbysiad Preifatrwydd Cyfredol